990-91379A-023

Systemmodier

Systemmodusen angir utgangsstatus for det komplette UPS-systemet, inkludert det omgivende svitsjutstyret, og angir hvilken kilde som forsyner lasten.

Vekselretterdrift

I vekselretterdrift forsynes lasten av vekselretterne. UPS-modus kan enten være i normal drift eller batteridrift når systemdriftsmodus er vekselretterdrift.

Forespurt stat. bypassdrift

Når systemet er i forespurt statisk bypassdrift, forsynes lasten fra bypasskilden. Dersom en feil oppdages, vil systemet overføres til vekselretterdrift eller tvungen statisk bypassdrift.

Tvungen statisk bypassdrift

Systemet er i tvungen statisk bypassdrift etter en kommando fra UPS-systemet eller fordi brukeren har trykket på vekselretter OFF-knappen på UPS-enhetene. Under tvungen statisk bypassdrift forsynes lasten direkte av bypasskilden.

MERK: Batteriene er ikke tilgjengelige som alternativ strømkilde når systemet er i tvungen statisk bypassdrift.

Vedlikeholdsbypassdrift

Under vedlikeholdsbypassdrift forsynes lasten direkte med ukondisjonert strøm fra bypasskilden.

MERK: Batteriene er ikke tilgjengelige som alternativ strømkilde i vedlikeholdsbypassdrift.

ECO-modus

I ECO-modus kan systemet konfigureres til å bruke forespurt statisk bypassdrift, med lasten forsynt via bypass, som foretrukket driftsmodus under forhåndsdefinerte forhold. Hovedfordelen med ECO-modus er det reduserte forbruket av elektrisitet. Ved brudd i strømforsyningen vil UPSen gå over i vekselretterdrift for å gi kontinuerlig forsyning til lasten.

MERK: Hvis innstillingene for ECO-modus endres for en av UPSene i ett parallellsystem, deles innstillingene med alle andre UPSer i parallellsystemet.

ECOnversion-modus

ECOnversion gjør det mulig for systemet å forsyne den aktive delen av lasten via bypass. Vekselretteren kjører parallelt med bypasskilden, og forsyner den reaktive delen av lasten. Inngangseffektfaktoren til UPSen vil, uavhengig av lasteffektfaktoren, opprettholdes nær standardverdien ettersom den reaktive delen av lasten reduseres betraktelig i UPS-inngangsstrømmen. Ved brudd i strømforsyningen vil vekselretteren umiddelbart opprettholde utgangsspenningen slik at strømbrudd eller fall i strømforsyningen under overgangen fra ECOnversion-modus så godt som elimineres.

MERK: Hvis innstillingene for ECOnversion endres for en av UPSene i ett parallellsystem, deles innstillingene med alle andre UPSer i parallellsystemet.

AV-modus

Systemet forsyner ikke lasten med strøm. Batteriene lades og displayet er på.
QR code for this page

Var dette til hjelp?