990-91379C-004

Start en batterikalibreringstest

Denne funktion anvendes til kalibrering af værdien for den anslåede resterende batteridriftstid. Under denne test skifter UPS'en til batteridrift, og batterierne aflades, indtil der vises en advarsel om lavt DC niveau. Batterikapaciteten kan beregnes på basis af den forløbne tid og oplysninger om lasten, hvorefter den anslåede resterende batteridriftstid kalibreres.

Schneider Electric anbefaler, at der udføres en batterikalibreringstest ved opstart, når der udskiftes batterier, eller når der foretages ændringer i batteriløsningen.

BEMÆRK
fare for skade på udstyret
 • Under en batterikalibreringstest nedsættes batterierne til meget lav kapacitet og vil derfor ikke kunne forsyne systemets last i tilfælde af strømsvigt.
 • Batterierne aflades til det lave DC advarselsniveau, og det medfører en kort batteridriftstid efter kalibreringen, indtil batterierne igen er fuldt opladet.
 • Gentagen batteritest eller -kalibrering kan påvirke batteriets levetid.
Udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.

Forudsætninger:

 • Der er ingen kritiske alarmer.

 • Batterierne skal være 100 % opladte.

 • Lastprocenten skal være mindst 10 % og må ikke svinge mere end 20 % i løbet af testen. Eksempel: Hvis lastprocenten er 30 % ved testens start, afbrydes testen, hvis lastprocenten falder til under 24 % eller stiger til over 36 % under testen.

 • Bypassforsyningen skal være til rådighed.

 • Driftstilstanden skal være normal, eConversion- eller ECO-tilstand.

 • Systemdriftstilstanden skal være vekselretter-, eConversion- eller ECO-tilstand.

 1. Tryk på menuknappen på startskærmen.
 2. Vælg Vedligeholdelse > Batterikalibrering > Start kalibrering .
 3. Tryk på OK på bekræftelsesskærmen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?