990-91379A-004

Vis oplysninger om systemstatus

 1. Tryk på Status.
  1. Tryk på Indgang, Udgang, Bypass, Batteri, Temperatur, Strømmoduler eller Parallel for at se status.

   Indgang

   Spænding f-f (fase-til-fase) Den aktuelle fase-til-fase-indgangsspænding.
   Strøm Den aktuelle indgangsstrøm fra vekselstrømskilden pr. fase i ampere (A).
   Frekvens Den aktuelle indgangsfrekvens i hertz (Hz).
   Spænding f-N (fase-til-neutral)* Den aktuelle indgangsspænding for fase-til-neutral i volt (V).
   Samlet effekt Den aktuelle, samlede aktive indgangseffekt (for alle tre faser) i kW.
   Effekt Den aktuelle aktive indgangseffekt (eller reelle effekt) for hver fase i kilowatt (kW). Aktiv effekt er den del af strømflowet, som i gennemsnit over en komplet cyklus af vekselstrømskurveformen resulterer i nettooverførsel af energi i én retning.
   Spidsstrøm Indgangsspidsstrømmen i ampere (A)
   Effektfaktor Forholdet mellem aktiv effekt og tilsyneladende effekt.
   Energi Det samlede energiforbrug siden installationstidspunktet.

   Udgang

   Spænding f-f (fase-til-fase) Fase-til-fase-udgangsspændingen i vekselretteren i volt (V).
   Strøm Den aktuelle udgangsstrøm for hver fase i ampere (A).
   Frekvens Den aktuelle udgangsfrekvens i hertz (Hz).
   Spænding f-N (fase-til-neutral)* Fase-til-neutral-udgangsspændingen i vekselretteren i volt (V).
   Last Den procentdel af UPS'ens kapacitet, der bruges på tværs af alle faser. Lastprocenten vises for den højeste faselast.
   Neutral strøm* Den aktuelle neutrale udgangsstrøm i ampere (A)
   Samlet effekt Den aktuelle, samlede aktive udgangseffekt (for alle tre faser) i kilowatt (kW).
   Effekt Den aktuelle, aktive udgangseffekt (eller reelle effekt) for hver fase i kilowatt (kW). Aktiv effekt er den del af strømflowet, som i gennemsnit over en komplet cyklus af vekselstrømskurveformen resulterer i nettooverførsel af energi i én retning.
   Spidsstrøm Udgangsspidsstrømmen i ampere (A)
   Effektfaktor Den aktuelle udgangseffektfaktor for hver fase. Effektfaktoren er forholdet mellem den aktive effekt og den tilsyneladende effekt.
   Energi Den samlede energiforsyning siden installationstidspunktet.
   Crestfaktor Den aktuelle udgangscrest-faktor for hver fase. Udgangscrest-faktoren er forholdet mellem maksimalværdien for udgangsstrømmen og RMS-værdien (root mean square).

   Bypass

   Spænding f-f (fase-til-fase)* Den aktuelle fase-til-fase-bypassspænding (V).
   Strøm Den aktuelle bypassstrøm for hver fase i ampere (A).
   Frekvens Den aktuelle bypassfrekvens i hertz (Hz).
   Spænding f-N (fase-til-neutral) Den aktuelle fase-til-neutral-bypassspænding (V).
   Samlet effekt Den aktuelle, samlede aktive bypasseffekt (for alle tre faser) i kilowatt (kW).
   Effekt Den aktuelle aktive bypasseffekt for hver fase i kilowatt (kW). Den aktive effekt er gennemsnittet af øjebliksproduktet af spænding og strøm over en vis tid
   Spidsstrøm Indgangsspidsstrømmen i ampere (A)
   Effektfaktor Den aktuelle bypasseffektfaktor for hver fase. Effektfaktoren er forholdet mellem den aktive effekt og den tilsyneladende effekt.

   Batteri

   Målinger Det aktuelle jævnstrømsforbrug trukket fra batteriet i kilowatt (kW).
   Den aktuelle batterispænding (VDC).
   Den aktuelle batteristrøm i ampere (A). En positiv strømværdi betyder, at batteriet lades. En negativ strømværdi betyder, at batteriet aflades.
   Batteritemperatur i celsius eller fahrenheit fra de tilsluttede temperatursensorer.
   Batteri Tid i timer og minutter, før batterierne når det laveste spændingsniveau, hvor systemet lukker. Viser også ladningsniveauet for batteriet i procent af fuld ladningskapacitet.
   Den nuværende batteriladning (Ah).
   Konfiguration Viser batteritype.
   Status Opladerens generelle tilstand.
   Tilstand Opladerens driftstilstand (Fra, Normal, Boost, Udligning, Cyklisk, Test).
   Ladekapacitet Den maksimale ladningskapacitet i procent af UPS'ens nominelle mærkeeffekt.

   Temperatur

   Omgivelsestemperatur Omgivelsestemperatur i celsius eller fahrenheit.
   Batteritemperatur Batteritemperatur i celsius eller fahrenheit fra de tilsluttede batteritemperatursensorer.
   Temperatur Omgivelsestemperatur i celsius eller fahrenheit fra de valgfrie tilsluttede temperatursensorer (AP9335T og AP9335TH). Navngivning skal konfigureres via netværksadministrationsgrænsefladen.
   Fugtighed Fugtighed i procent fra de valgfrie tilsluttede fugtighedsfølere (AP9335TH). Navngivning skal konfigureres via netværksadministrationsgrænsefladen.

   Strømmoduler

   Visningen viser tilstedeværelse (til stede/ikke til stede) og status (OK, advarsel, kritisk) for hvert strømmodul.

   Parallel

   Indgangsstrøm Den aktuelle indgangsstrøm fra indgangskilden pr. fase i ampere (A).
   Bypass-strøm Den aktuelle bypass-strøm fra bypasskilden pr. fase i ampere (A).
   Tot. udgangseffekt Den samlede udgangseffekt af det parallelle UPS-system, der viser den samlede lastprocent og den totale udgangseffekt i kW og kVA for parallelsystemet.
   Udgangsstrøm Den aktuelle udgangsstrøm for hver fase i ampere (A).
   Antal redundante UPS-enheder Antal redundante UPS'er.
   Redundansindstilling Den konfigurerede redundansindstilling.
QR code for this page

Var dette nyttigt?