990-91379B-011

Akkujärjestelmän määrittäminen

VAARA
sähköiskun, räjähdyksen tai valokaaren vaara
Akun määritysten tekijän oltava pätevä henkilö, joka tuntee akut, akkumääritykset ja tarvittavat varotoimenpiteet.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.
 1. Napauta Määritys > Akku .
 2. Akkujärjestelmän tyyppi näytetään seuraavasti:
  • Vakio, jos käytät Schneider Electricin vakioakkujärjestelmää. Näet käyttämäsi akkukokoonpanon kaupallisen viitteen.
  • Mukautettu, jos käytät mukautettua akkujärjestelmää.
 3. Napauta Yleiset asetukset ja aseta seuraavat parametrit:
  HUOMAUTUS: Napauta kullakin sivulla OK tallentaaksesi asetukset ja napauta nuolikuvaketta siirtyäksesi seuraavalle sivulle.
  Akkukatkaisijaan yhdistettyjen akkukoteloiden määrä Näyttää akkukatkaisijaan yhdistettyjen akkukoteloiden määrän. Vain Schneider Electricin huolto voi määrittää tämän.
  Lyhyt akkuaika -varoitus (s) Aseta jäljellä olevalle sekuntimääräiselle akkuajalle kynnysarvo, joka aktivoi lyhyt akkuaika -varoituksen.
  Latauskapasiteetti (%) Aseta maksimilatauskapasiteetti prosentteina UPSin nimellisteholuokasta.
  Lämpötilan valvonta Näyttää, onko lämpötilan valvonta käytössä. Vain Schneider Electricin huolto voi määrittää tämän.
  Lämpötila-anturi 1 tai Lämpötila-anturi 2 Näyttää järjestelmän lämpötila-anturit. Vain Schneider Electricin huolto voi määrittää tämän.
  Minimiarvo (°C) Aseta pienin hyväksyttävä akkulämpötila celsius- tai fahrenheitasteina. Arvon alapuoliset lämpötilat aktivoivat hälytyksen.
  Maksimiarvo (°C) Aseta suurin hyväksyttävä akkulämpötila celsius- tai fahrenheitasteina. Arvon yläpuoliset lämpötilat aktivoivat hälytyksen.
  Laturin automaattinen teholataustila Näyttää laturin automaattisen teholataustilan. Toiminto siirtää laturin automaattisesti teholataustilaan, kun järjestelmä on ollut akkukäytössä. Vain Schneider Electricin huolto voi määrittää tämän.
  Jaksottainen lataustila Näyttää jaksottaisen lataustilan.

  Jaksottaisen latauksen aikana järjestelmä vaihtelee ylläpitovarauksen ja lepotilan välillä. Toiminto ylläpitää akun varaustilaa jatkuvasti rasittamatta akkua kestoylläpitovarauksella.

  Vain Schneider Electricin huolto voi määrittää tämän.
  Testien väli Aseta UPSin suorittamien akkutestien taajuusväli.
  Testipäivä Aseta viikonpäivä, jolloin akkutesti suoritetaan.
  Testin aloitus (tt:mm) Aseta kellonaika, jolloin akkutesti suoritetaan.
  Manuaalinen akun itsetestaustila Aseta suoritettavan akkutestin tyyppi: Kapasiteetin mukaan tai Jännitteen/ajan mukaan.
  Aikaraja (minuuteissa) tai Jänniteraja (V) Jos valitsit akkutestityypin Jännitteen/ajan mukaan, aseta aika- tai jänniteraja.
 4. Vain mukautetussa akkujärjestelmässä: Napauta Erityiset asetukset, niin näet seuraavat asetukset:
  HUOMAUTUS: Vain Schneider Electricin huolto voi määrittää nämä asetukset.
  Akkutyyppi Näyttää määritetyn akkutyypin.
  Akun keskipiste yhdistetty Näyttää, onko akun keskipiste yhdistetty.
  Poista lämpöt.valv. käyt. Näyttää, onko lämpötilan valvonta poissa käytöstä.
  Salli teholataus Näyttää, onko teholataus sallittu.

  Teholataus mahdollistaa nopean lataamisen, jolloin tyhjäksi purkautuneen akun voi pikaladata täyteen.

  Salli akun syväpurkaus Näyttää, onko akun syväpurkaus sallittu. Syväpurkaustoiminnon avulla akkujen lataus purkaantuu akkukäytössä suositeltua jännitetasoa matalammalle tasolle. Huom. Tämä saattaa vioittaa akkuja.
  Ota akun automaattinen irrotus käyttöön Näyttää, onko akun automaattinen irrotus käytössä. Kun UPS-lähtö ei ole toiminnassa eikä akkuja pystytä lataamaan, toiminto laukaisee akkukatkaisijat, jotta akku ei syväpurkaudu seuraavan ajanjakson kuluttua:
  • Kahden viikon kuluttua.

  • Kymmenen minuutin kuluttua, kun kennon jännite on alle alhaisen akun sammumistason.

  Akkukapasiteetti / akku (Ah) Näyttää akkukapasiteetin akkua kohden ampeeritunneissa kuhunkin akkukatkaisijaan yhdistetylle akkuryhmälle.
  Rinnakkaisten akkustringien määrä Näyttää rinnakkain yhdistettyjen akkustringien määrän kuhunkin akkukatkaisijaan yhdistetylle akkuryhmälle.
  Akkujen määrä / stringi Näyttää stringikohtaisen akkujen määrän.
  Akkukennojen määrä / akku Näyttää akkukohtaisen akkukennojen määrän.
  Kennojännite (V) Näyttää ylläpitojännitteen.

  Ylläpitovaraus on latauksen perustoiminto, joka on saatavissa kaikille akkutyypeille ja jonka laturi automaattisesti käynnistää.

  Näyttää tehojännitteen.

  Teholataus mahdollistaa nopean lataamisen, jolloin tyhjäksi purkautuneen akun voi pikaladata täyteen.

  Näyttää tasausjännitteen.

  Tasauslatausta käytetään tasattaessa vahingoittunutta märkäakkua. Lataustapaa voi käyttää suurimmalla mahdollisella jännitetasolla. Kun akku on tasauslatauksessa, märkäakusta haihtuu vettä, joka pitää täyttää latauksen päätyttyä.

  Latauksen kesto (s) Näyttää teho- ja tasauslatauksen keston sekunneissa.
  Sammut. loppujännite / kenno (V) Näyttää kennokohtaisen jännitetason, kun akku pitää sammuttaa.
  Nimellislämpötila (°C)/Nimellislämpötila (°F) Näyttää nimellislämpötilan.
  Latausvirran taso Näyttää latausvirran tason.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?