990-91379B-011

Verkon määrittäminen

Verkko voidaan määrittää sisäistä ja valinnaista verkonhallintakorttia (NMC) varten.

 1. Napauta Määritys > Verkko > Ipv4 ja valitse Sisäinen NMC, jos haluat määrittää sisäisen verkonhallintakortin, tai Valinnainen NMC, jos haluat määrittää valinnaisen verkonhallintakortin.
  1. Aseta Osoitetila arvoon Manuaalinen, BOOTP tai DHCP.
  2. Voit myös poistaa verkon käytöstä valitsemalla Poista sisäinen NMC IPv4 käytöstä tai Poista käytöstä valinnainen NMC IPv4.
  3. Tallenna asetukset napauttamalla OK.
 2. Napauta Määritys > Verkko > IPv6 ja valitse Sisäinen NMC, jos haluat määrittää sisäisen verkonhallintakortin, tai Valinnainen NMC, jos haluat määrittää valinnaisen verkonhallintakortin.
  1. Aseta DHCPv6-tila arvoon Osoite ja muut tiedot, Vain muut kuin osoitetiedot tai IPv6 ei koskaan.
  2. Valitse Automaatt. määritys tai Manuaalinen.
  3. Voit myös poistaa verkon käytöstä valitsemalla Poista sis. NMC IPv6 käytöstä tai Poista käytöstä valinnainen NMC IPv6.
  4. Tallenna asetukset napauttamalla OK.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?