990-91379B-011

Live Swap: Lisää, poista tai vaihda virtamoduuli

HUOMAUTUS: Tämä UPS on suunniteltu ja arvioitu siten, että virtamoduuli voidaan laittaa paikalleen ja poistaa kaikissa toimintatiloissa: Live Swap . Tämä sivu määrittää valmistajan ohjeet suoritukseen Live Swap .
HUOMAUTUS: Tapahtumaenergia on <1,2 cal/cm2 asennettuna ja ensimmäinen käyttöönotto tehty tuotteen ohjeiden mukaisesti. Tapahtumaenergia mitataan 200 mm (8 tuumaa) kaapin edestä.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE:

 • Sähkölaitteita saa asentaa, käyttää, huoltaa, ylläpitää, vaihtaa tai ja niille muita vastaavanlaisia töitä suorittaa vain pätevä, koulutettu, kokenut ja pätevä henkilöstö, jolla on tarvittavat luvat (esim. lisenssit, lupatodistukset tai sertifikaatit) näiden töiden tekemiseen. Kaikki työt on suoritettava tavalla, joka ei aiheuta vaaraa, ja on käytettävä sopivia henkilösuojaimia. 

 • Käyttäjän on varmistettava, että tätä laitetta käytettäessä ja sähkölaitteille tai niiden lähettyvillä tehtävissä töissä ja niihin töihin lupia annettaessa noudatetaan valmistajan ohjeita ja käyttöopasta sekä kaikkia sovellettavia lakeja, asetuksia, standardeja ja muita normeja.

 • Schneider Electric tai sen tytäryhtiöt eivät ole vastuussa mistään tämän laitteen väärästä käytöstä tai yllä mainittujen vaatimusten noudattamatta jättämisestä johtuvista vahingoista, kustannuksista, menetyksistä, vahingoista, kuolemista tai loukkaantumisista.

VAARA
Sähköiskun, räjähdyksen tai valokaaren vaara
 • Varmista, että UPS:n Live Swap -etiketti on paikallaan.
 • Jos Live Swap -etiketti ei ole paikallaan UPS:ssä, UPS on siirrettävä huolto-ohituskäyttöön tai sammutettava ennen virtamoduulin paikalleen asettamista tai poistamista.
 • Käytä asianmukaisia suojavarusteita ja noudata sähkölaitteiden turvallisen käsittelyn periaatteita.
 • Virtamoduulien paikalleen asettamisen tai poistamisen saa suorittaa vain pätevä henkilöstö, joka tuntee sähkötyöt ja vaaditut varotoimet. Muita henkilöitä ei tule päästää lähelle.
 • Tämä menettely edellyttää etuluukun avaamista. Kaikkien muiden luukkujen ja kansien on oltava suljettuina ja lukittuina tämän toimenpiteen aikana.
 • Varmista ennen tämän toimenpiteen suorittamista, että UPS ei pääse liikkumaan.
 • Jos huollon tai asennuksen puutteita havaitaan, älä jatka tätä toimenpidettä.
 • Älä asenna vahingossa pudonneita, rikkoutuneita, kastuneita, likaantuneita, tuholaisista saastuneita tai millään tavalla vahingoittuneita virtamoduuleita.
 • Älä asenna virtamoduuleja, joiden toimintakyky on tuntematon.
 • Pidä vähintään 200 mm:n etäisyys (8 tuumaa) kaapin etuosasta, kun järjestelmään on kytketty virta.
 • Älä käytä työkaluja tyhjän virtamoduulin aukon sisällä.
 • Älä kurkota tyhjään virtamoduulin aukkoon.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.
VAROITUS
Laitevaurion vaara
 • Säilytä virtamoduuleja ympäristön lämpötilassa −15–40 °C (5–104 °F), jossa kondensoitumaton kosteus on 10–80 %.
 • Säilytä virtamoduuleja alkuperäisissä suojapakkauksissaan.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa laitevaurion, vakavan vamman tai hengenvaaran.
HUOMIO
Raskas kuorma
Virtamoduulit ovat raskaita (38 kg), ja niiden nostamiseen vaaditaan kaksi henkilöä.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa laitevaurion tai vamman.
HUOMAUTUS
Asennuksen ylikuormituksen vaara
Tarkista ja varmista, että asennus on oikein mitoitettu teholuokituksen kasvua varten, ennen kuin asennat lisää virtamoduuleja UPS:ään. Asennuksen virheellinen mitoitus voi aiheuttaa asennuksen ylikuormituksen. Katso asennusoppaasta vaatimukset paluusuunnan ja menosuunnan suojauksesta, kaapelien koosta jne.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa laitevaurion.
HUOMAUTUS
Kuorman pudotuksen vaara
Tarkista ja varmista, että loput virtamoduulit tukevat kuormaa, ennen kuin irrotat virtamoduulin UPS:stä.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa laitevaurion.
 1. Asennetun virtamoduulin poistaminen:
  1. Irrota ruuvit virtamoduulin ylä- ja alaosassa ja työnnä lukituksen avauskytkintä.
  2. Vedä virtamoduulia ulos puoliväliin. Lukitusmekanismi estää virtamoduulin vetämisen kokonaan ulos.
  3. Vapauta lukitus painamalla virtamoduulin päällä olevaa vapautuspainiketta ja irrota virtamoduuli.
  4. Jos korvaavaa virtamoduulia ei asenneta: Asenna täyttölevy tyhjän virtamoduulin aukon eteen.
 2. Uuden virtamoduulin asentaminen:
  1. Jos tämä on asennettava lisämoduuli: Poista täyttölevy tyhjästä virtamoduulin aukosta. Säilytä täyttölevy tulevaa käyttöä varten.
  2. Työnnä virtamoduuli aukkoon. Aktivointimekanismi lukittuu, kun virtamoduuli on oikein paikallaan.
  3. Kiinnitä mukana toimitetut ruuvit virtamoduulin ylä- ja alaosaan.
  Virtamoduuli suorittaa itsetestin, päivittää järjestelmään sopivan laiteohjelmiston automaattisesti ja siirtyy sitten verkkoon.
VAARA
Sähköiskun, räjähdyksen tai valokaaren vaara
Kaikkiin virtamoduulipaikkoihin on asennettava joko virtamoduuli tai täyttölevy.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?