990-91379B-011

Järjestelmän tilatietojen tarkasteleminen

 1. Napauta Tila.
  1. Tarkastele tilaa napauttamalla Syöttö, Lähtö, Ohitus, Akku, Lämpötila, Virtamoduulit tai Rinnakkainen.

   Syöttö

   Jännite ph-ph (vaiheesta vaiheeseen) Sen hetkinen tulojännite vaiheesta vaiheeseen.
   Virta Sen hetkinen tulovirta vaihtovirtaverkkolähteestä vaihekohtaisesti ampeereina (A).
   Taajuus Sen hetkinen syöttötaajuus hertseinä (Hz).
   Jännite ph-N (vaiheesta nollajohtimeen)* Sen hetkinen tulojännite vaiheesta nollajohtimeen voltteina (V).
   Kokonaisteho Sen hetkinen syötön kokonaispätöteho (kaikki kolme vaihetta) kilowatteina (kW).
   Teho Sen hetkinen syötön pätöteho (todellinen kulutettu teho) kussakin vaiheessa kilowatteina (kW). Pätöteho on sähkövirran se osa, joka laskettuna keskiarvoksi koko vaihtovirran aaltomuodon jaksolle johtaa energian nettosiirtymään yhteen suuntaan.
   Huippuvirta Sen hetkinen tulon virtahuippu ampeereina (A)
   Tehokerroin Pätötehon sen hetkinen suhde näennäistehoon.
   Suurin RMS-virta Suurin sen hetkinen RMS-virta kussakin vaiheessa ampeereina (A).
   Energia Energian kokonaiskulutus asennushetkestä lähtien.

   Lähtö

   Jännite ph-ph (vaiheesta vaiheeseen) Lähtöjännite vaiheesta vaiheeseen vaihtosuuntaajassa voltteina (V).
   Virta Sen hetkinen lähtövirta kussakin vaiheessa ampeereina (A).
   Taajuus Sen hetkinen lähtötaajuus hertseinä (Hz).
   Jännite ph-N (vaiheesta nollajohtimeen)* Lähtöjännite vaiheesta nollajohtimeen vaihtosuuntaajassa voltteina (V).
   Kuormitus UPSin sen hetkinen käytössä oleva kapasiteetti prosenttiarvona kaikkien vaiheiden osalta. Näytetty arvo on suurimman vaihekuorman kuormitusprosentti.
   Nollavirta * Sen hetkinen neutraali lähtövirta ampeereina (A).
   Kokonaisteho Sen hetkinen aktiivinen kokonaislähtöteho (kaikki kolme vaihetta) kilowatteina (kW).
   Teho Sen hetkinen lähdön pätöteho (todellinen kulutettu teho) kussakin vaiheessa kilowatteina (kW). Pätöteho on sähkövirran se osa, joka laskettuna keskiarvoksi koko vaihtovirran aaltomuodon jaksolle johtaa energian nettosiirtymään yhteen suuntaan.
   Huippuvirta Lähdön virtahuippu ampeereina (A)
   Tehokerroin Sen hetkinen lähdön tehokerroin kussakin vaiheessa. Tehokerroin tarkoittaa pätötehon suhdetta näennäistehoon.
   Suurin RMS-virta Suurin sen hetkinen RMS-virta kussakin vaiheessa ampeereina (A).
   Huippukerroin Sen hetkinen lähdön huippukerroin kussakin vaiheessa. Lähdön huippukerroin on lähtövirran huippuarvon suhde lähtövirran neliölliseen keskiarvoon.
   Energia Toimitetun energian kokonaismäärä asennushetkestä lähtien.

   Ohitus

   Jännite ph-ph (vaiheesta vaiheeseen)* Sen hetkinen ohitusjännite vaiheesta vaiheeseen voltteina (V).
   Virta Sen hetkinen ohitusvirta kussakin vaiheessa ampeereina (A).
   Taajuus Sen hetkinen ohitustaajuus hertseinä (Hz).
   Jännite ph-N (vaiheesta nollajohtimeen) Sen hetkinen ohitusjännite vaiheesta nollajohtimeen voltteina (V).
   Kokonaisteho Sen hetkinen ohituksen kokonaispätöteho (kaikki kolme vaihetta) kilowatteina (kW).
   Teho Sen hetkinen ohituksen pätöteho kussakin vaiheessa kilowatteina (kW). Pätöteho on tietyn ajan hetken jännitteen ja virran arvojen tulo, joka on laskettu ajan suhteen keskiarvoksi.
   Huippuvirta Ohituksen virtahuippu ampeereina (A)
   Tehokerroin Sen hetkinen ohituksen tehokerroin kussakin vaiheessa. Tehokerroin tarkoittaa pätötehon suhdetta näennäistehoon.
   Suurin RMS-virta Suurin sen hetkinen RMS-virta kussakin vaiheessa ampeereina (A).

   Akku

   Mittausarvot Sen hetkinen akusta tuleva tasavirta kilowatteina (kW).
   Sen hetkinen akkujännite (VDC).
   Sen hetkinen akkuvirta ampeereina (A). Positiivinen virta tarkoittaa, että akku latautuu. Negatiivinen virta tarkoittaa, että akku purkautuu.
   Akun lämpötila celsius- tai fahrenheitasteina kytketyistä lämpötila-antureista.
   Akku Aika siihen, kun akut saavuttavat alhaisen akkujännitteen aiheuttaman sammumistason. Näyttää myös akun varaustason prosentteina täydestä latauskapasiteetista.
   Sen hetkinen akun lataus (Ah).
   Määritys Näyttää akkutyypin.
   Tila Laturin yleinen tila.
   Toimintatila Laturin toimintatila (Sammutettu, Kellunta, Tehostus, Tasaus, Jaksottainen, Testi).
   Latauskapasiteetti Maksimilatauskapasiteetti prosentteina UPSin nimellisteholuokasta.

   Lämpötila

   Ympäristön lämpötila Ympäristön lämpötila celsius- tai fahrenheitasteina.
   Akun lämpötila Akun lämpötila celsius- tai fahrenheitasteina akkuun kytketyistä lämpötila-antureista.
   Lämpötila Ympäristön lämpötila celsius- tai fahrenheitasteina valinnaisista kytketyistä lämpötila-antureista (AP9335T ja AP9335TH). Nimeäminen määritetään verkon hallintarajapinnan kautta.
   Kosteus Kosteus prosenttiosuutena valinnaisista kytketyistä kosteusantureista (AP9335TH). Nimeäminen määritetään verkon hallintarajapinnan kautta.

   Virtamoduulit

   Näkymä näyttää kunkin virtamoduulin käytön (käytössä/ei käytössä) ja tilan (OK, varoitus, kriittinen).

   Rinnakkainen

   Syöttövirta Sen hetkinen syöttölähteen syöttövirta vaihekohtaisesti ampeereina (A).
   Ohitusvirta Sen hetkinen ohituslähteen ohitusvirta vaihekohtaisesti ampeereina (A).
   Kokonaislähtöteho Rinnakkaisen UPS-järjestelmän kokonaisteho näyttää rinnakkaisjärjestelmän kokonaiskuormitusprosentin ja kokonaislähtötehon kilowatteina ja kilovolttiampeereina.
   Lähtövirta Sen hetkinen lähtövirta kussakin vaiheessa ampeereina (A).
   Vikasietoisten UPSien määrä Sen hetkinen vikasietoisten UPSien määrä.
   Vikasietoisuusasetus Määritetty vikasietoisuusasetus.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?