990-91379C-023

Starte en batteritest

Forhåndskrav:

  • Batteribryterne er lukket.

  • Ingen kritisk alarm tilstede.

  • Bypasstilførselen må være tilgjengelig.

  • Statisk bypassdrift må være tilgjengelig.

  • Batteriene må være mer enn 50 % ladet.

  • Den tilgjengelige kjøretiden må være mer enn 4 minutter.

  • Driftsmodus må være normal drift, eConversion eller ECO-modus.

  • Systemdriftsmodus må være vekselretter, eConversion eller ECO-modus.

Denne funksjonen utfører en rekke tester på batteriene, for eksempel kontroll av sikringer som er gått, registrering av svakt batteri osv. Testen lader ut batteriene og bruker omtrent 10 % av den totale kjøretidskapasiteten. Eksempel: Hvis du har 10 minutters kjøretid, vil testen kjøre i 1 minutt. En batteritest kan planlegges slik at den kjøres automatisk ved forskjellige tidsintervaller (fra ukentlig og opptil én gang i året).

  1. Velg Vedlikehold > Batteri > Start test .
  2. Trykk på OK på bekreftelsesskjermen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?