990-91379C-023

Vise systemstatusinformasjon

 1. Trykk på Status.
  1. Trykk på Inngang, Utgang, Bypass, Batteri, Temperatur, Strømmoduler eller Parallell for å se statusen.

   Inngang

   Spenning f-f (fase-til-fase) Gjeldende inngangsspenning for fase-til-fase.
   Strøm Gjeldende inngangsstrøm fra vekselstrømkilden per fase i ampere (A).
   Frekvens Gjeldende inngangsfrekvens i hertz (Hz).
   Spenning f-N (fase-til-nøytral)* Gjeldende inngangsspenning i volt (V) for fase-til-nøytral.
   Samlet effekt Gjeldende samlet aktiv inngangseffekt (for alle tre faser) i kW.
   Effekt Gjeldende aktiv inngangseffekt (eller realeffekt) for hver fase i kilowatt (kW). Aktiv effekt er den delen av strømflyten som, i gjennomsnitt over en fullstendig syklus i vekselstrømskurven, fører til nettooverføring av energi i én retning.
   Toppstrøm Toppstrøm for gjeldende inngang i ampere (A).
   Effektfaktor Gjeldende forhold mellom aktiv effekt og tilsynelatende effekt.
   Maks. RMS-strøm Gjeldende maks. RMS-strøm for hver fase i ampere (A).
   Energi Totalt energiforbruk siden installasjonstidspunktet.

   Utgang

   Spenning f-f (fase-til-fase) Utgangsspenning for fase-til-fase ved vekselretter i volt (V).
   Strøm Gjeldende utgangsstrøm for hver fase i ampere (A).
   Frekvens Gjeldende utgangsfrekvens i hertz (Hz).
   Spenning f-N (fase-til-nøytral)* Utgangsspenning for fase-til-nøytral ved vekselretter i volt (V).
   Last Prosenten av UPS-kapasiteten som brukes for øyeblikket i alle faser. Lastprosenten for høyeste faselast vises.
   Nøytral strøm * Gjeldende nøytral strøm for utgang i ampere (A).
   Samlet effekt Gjeldende total aktiv utgangseffekt (for alle tre faser) i kilowatt (kW).
   Effekt Gjeldende aktiv utgangseffekt (eller realeffekt) for hver fase i kilowatt (kW). Aktiv effekt er den delen av strømflyten som, i gjennomsnitt over en fullstendig syklus i vekselstrømskurven, fører til nettooverføring av energi i én retning.
   Toppstrøm Utgangens toppstrøm i ampere (A).
   Effektfaktor Gjeldende utgangseffektfaktor for hver fase. Effektfaktor er forholdet mellom aktiv effekt og tilsynelatende effekt.
   Maks. RMS-strøm Gjeldende maks. RMS-strøm for hver fase i ampere (A).
   Amplitudefaktor Gjeldende utgangsamplitudefaktor for hver fase. Utgangsamplitudefaktoren er forholdet mellom toppverdien for utgangsstrømmen og RMS-verdien (root mean square).
   Energi Total energimengde som er levert siden installasjonstidspunktet.

   Bypass

   Spenning f-f (fase-til-fase)* Gjeldende bypass-spenning for fase-til-fase (V).
   Strøm Gjeldende bypasstrøm for hver fase i ampere (A).
   Frekvens Gjeldende bypassfrekvens i hertz (Hz).
   Spenning f-N (fase-til-nøytral) Gjeldende bypass-spenning for fase-til-nøytral (V).
   Samlet effekt Gjeldende total aktiv bypasseffekt (for alle tre faser) i kilowatt (kW).
   Effekt Gjeldende aktiv bypasseffekt for hver fase i kilowatt (kW). Aktiv effekt er tidsgjennomsnittet for det øyeblikkelige produktet av spenning og strøm.
   Toppstrøm Bypassens toppstrøm i ampere (A).
   Effektfaktor Gjeldende bypasseffektfaktor for hver fase. Effektfaktor er forholdet mellom aktiv effekt og tilsynelatende effekt.
   Maks. RMS-strøm Gjeldende maks. RMS-strøm for hver fase i ampere (A).

   Batteri

   Målinger Gjeldende likestrøm (DC) som trekkes fra batteriet, i kilowatt (kW).
   Gjeldende batterispenning (VDC).
   Gjeldende batteristrøm i ampere (A). En positiv strøm indikerer at batteriet lades, mens en negativ strøm indikerer at batteriet lades ut.
   Batteritemperatur i Celsius eller Fahrenheit fra de tilkoplede temperatursensorene.
   Batteri Tid før batteriene når avstengningsnivået for lav spenning. Viser også batteriets ladenivå som en prosentandel av den totale ladekapasiteten.
   Gjeldende batterispenning (Ah).
   Konfigurasjon Viser batteritype.
   Status Generell ladertilstand.
   Modus Laderens driftsmodus (Av, Normal, Boost, Utjevning, Syklisk, Test).
   Ladekapasitet Maksimal ladningskapasitet i prosent av den nominelle strømeffekten til UPS-enheten.

   Temperatur

   Omgivelsestemperatur Omgivelsestemperatur i Celsius eller Fahrenheit.
   Batteritemperatur Batteritemperatur i Celsius eller Fahrenheit fra de tilkoplede temperatursensorene.
   Temperatur Omgivelsestemperatur i Celsius eller Fahrenheit fra valgfrie tilkoplede temperatursensorene (AP9335T og AP9335TH). Navngivning skal konfigureres via nettverksstyringsgrensesnittet.
   Luftfuktighet Luftfuktighet i prosent fra valgfrie tilkoplede fuktighetssensorer (AP9335TH). Navngivning skal konfigureres via nettverksstyringsgrensesnittet.

   Strømmoduler

   Visningen viser tilstedeværelse (til stede/ikke til stede) og status (OK, advarsel, kritisk) for hver strømmodul.

   Parallell

   Inngangsstrøm Gjeldende inngangsstrøm fra inngangskilden per fase i ampere (A).
   Bypasstrøm Gjeldende bypasstrøm fra bypasskilden per fase i ampere (A).
   Samlet utg.effekt Den totale utgangseffekten til det parallelle UPS-systemet, som viser total lastprosent og total utgangseffekt i kW og kVA for parallellsystemet.
   Utgangsstrøm Gjeldende utgangsstrøm for hver fase i ampere (A).
   Antall redundante UPS-enheter Antall redundante UPS-enheter tilstede.
   Redundansinnstilling Den konfigurerte redundansinnstillingen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?