990-91379A-025

Konfiguracja Trybu wysokiej wydajności

  1. Wciśnij przyciski Konfiguracja > Wysoka wydajność.
  2. Wybierz opcję Tryb wysokiej wydajności: Wyłącz, Tryb ECO lub ECOnversion.
    UWAGA: Skontaktuj się z firmą Schneider Electric, aby włączyć Tryb EKO.
  3. Wybierz opcję Kompensator harmoniczny ECOnversion, jeśli ma zastosowanie.
  4. Wybierz opcję Harmonogram wysokiej wydajności: Aktywna zgodnie z harmonogramem, Zawsze aktywne lub Zawsze nieaktywne.
    1. W przypadku opcji Aktywna zgodnie z harmonogramem, stuknij opcję Harmonogram i zaplanuj harmonogram zgodnie z potrzebami.
QR code for this page

czy było to pomocne?