990-91379A-031

Konfigurera högeffektivitetsdriftläge

  1. Tryck på Konfiguration > Högeffektivitet.
  2. Välj Högeffektsläge: Inaktivera, ECO-läge eller ECOnversion.
    OBS: Kontakta Schneider Electric för att aktivera ECO-läge.
  3. Välj ECOnversion harmonics-kompensator, om tillämpligt.
  4. Välj Högeffektsschema: Aktiv enligt schema, Alltid aktiv eller Aldrig aktiv.
    1. För Aktiv enligt schema, tryck på Schema och ställ in samt aktivera schemat enligt dina preferenser.
QR code for this page

Var det här till hjälp?