990-91379C-031

Konfigurera skärminställningarna

 1. Tryck på Konfiguration > Allmänt > Skärm .
  1. Ställ in LarmljudAktivera eller Inaktivera. Detta aktiverar/stänger av alla larmljud.
  2. Ställ in temperaturenheten på Celsius eller Fahrenheit.
  3. Ställ in Skärmsläckaren på efter5 min, 15 min, 30 min eller Aldrig. Skärmsläckaren slås på efter den inställda tiden om ingen aktivitet har utförts på skärmen.
  4. Ställ in Skärm ljusstyrka genom att trycka på - eller +.
  5. Ställ in PekskärmsljudAktivera eller Inaktivera. Detta aktiverar/stänger av alla skärmljud (förutom larmljud).
  6. Kalibrera skärmens pekfunktion genom att trycka två gånger på kalibreringsknappen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?