990-91386-023

Installere batterier i det tomme batterikabinettet

ADVARSEL
uventet håndtering av utstyret
Batterikabinettet må ikke flyttes etter at du har installert batteriene.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre død eller alvorlig skade, eller skade på utstyret.
  1. Plasser batteriene på hyllene i det tomme batterikabinettet og kople sammen batteriene.
    MERK: Du må ikke dekke til hullene i hyllehjørnene, som er beregnet på kabelføring mellom hyllene.

    Installasjon med nedre kabelinnføring – med batteribrytersett

    Installasjon med øvre kabelinnføring – uten batteribrytersett

  2. Noter deg batterikonfigurasjonen på etiketten i det tomme batterikabinettet.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?