990-91379B-011

eConversion-toimintaskenaariot – Rinnakkaisjärjestelmä

Pääasiallinen onnistumisskenaario, jossa UPS-järjestelmä voi siirtyä eConversion-tilaan

 1. Ohjaava UPS-rinnakkaisyksikkö on ollut vaihtosuuntaajakäytössä vähintään 30 sekunnin ajan.

 2. Ohjaava UPS-rinnakkaisyksikkö tarkistaa, että ohitus on sallittujen arvojen sisällä ja että ohitus on käytettävissä.

 3. Ohjaava rinnakkainen UPS-yksikkö tarkistaa, että eConversion on sallittu sekä sille itselleen että kaikille ohjattaville UPS-rinnakkaisyksiköille.

 4. UPS-järjestelmä siirtyy eConversion-tilaan.

HUOMAUTUS: Paluu eConversion-käytöstä vaihtosuuntaajakäyttöön sisältää lyhyen ajanjakson akkukäytössä, jotta PFC voi käynnistyä ja synkronoitua.

eConversion-toimintaskenaario 1 (Tulo ei rajoissa)

 1. Rinnakkaisjärjestelmä on eConversion-tilassa.

 2. Syöttö ylittää sallitut arvot yhdessä tai useammassa UPS-rinnakkaisyksikössä, mutta ohitus on edelleen sallittujen arvojen sisällä kaikissa UPS-rinnakkaisyksiköissä.  

 3. Rinnakkaisjärjestelmä pysyy eConversion-tilassa.

eConversion-toimintaskenaario 2 (Ohitus ylittää sallitut arvot / ohitus ei ole käytettävissä)

 1. Rinnakkaisjärjestelmä on eConversion-tilassa.

 2. Ohitus ylittää sallitut arvot tai ohitus ei ole enää käytettävissä yhdessä tai useammassa UPS-rinnakkaisyksikössä.  

 3. Rinnakkaisjärjestelmä siirtyy vaihtosuuntaajakäyttöön heti.

eConversion-toimintaskenaario 3 (Ohitus ylittää sallitut arvot / ohitus ei ole käytettävissä)

 1. Rinnakkaisjärjestelmä on eConversion-tilassa.

 2. Ohitus ylittää sallitut arvot tai ohitus ei ole enää käytettävissä yhdessä tai useammassa UPS-rinnakkaisyksikössä.

 3. Rinnakkaisjärjestelmä siirtyy vaihtosuuntaajakäyttöön heti.

 4. Ohitus tulee sallittujen arvojen sisälle ja ohitus on käytettävissä kaikissa UPS-rinnakkaisyksiköissä.

 5. Kun vakaata ohitussaatavuutta on jatkunut 10 sekuntia, rinnakkaisjärjestelmä palaa eConversion-tilaan.

eConversion-toimintaskenaario 4 (Tulo ei rajoissa ja ohitus ylittää sallitut arvot)

 1. Rinnakkaisjärjestelmä on eConversion-tilassa.

 2. Syöttö ja ohitus ylittävät sallitut arvot yhdessä tai useammassa UPS-rinnakkaisyksikössä.

 3. Rinnakkaisjärjestelmä siirtyy vaihtosuuntaajakäyttöön heti.

 4. Ohitus tulee sallittujen arvojen sisälle ja ohitus on käytettävissä kaikissa UPS-rinnakkaisyksiköissä. 

 5. Kun vakaata ohitussaatavuutta on jatkunut 10 sekuntia, rinnakkaisjärjestelmä palaa eConversion-tilaan.

eConversion-toimintaskenaario 5 (eConversion on poistettu käytöstä / ei enää sallittu)

 1. Rinnakkaisjärjestelmä on eConversion-tilassa.

 2. eConversion-tila on poistettu käytöstä tai se ei ole enää sallittu yhdessä tai useammassa UPS-rinnakkaisyksikössä.  

 3. Rinnakkaisjärjestelmä siirtyy vaihtosuuntaajakäyttöön heti.

eConversion-toimintaskenaario 6 (Vaihtosuuntaaja käynnistetty)

 1. Rinnakkaisjärjestelmä on eConversion-tilassa tai eConversion-tila on asetettu aina sallituksi.

 2. Käyttäjä painaa vaihtosuuntaajan käynnistyspainiketta yhdessä rinnakkais-UPSissa.  

 3. Rinnakkaisjärjestelmä siirtyy vaihtosuuntaajakäyttöön heti.

 4. Kun rinnakkaisjärjestelmä on ollut vaihtosuuntaajakäytössä 10 sekuntia, se palaa eConversion-tilaan.

eConversion-toimintaskenaario 7 (Vaihtosuuntaaja käynnistetty)

 1. Rinnakkaisjärjestelmä on eConversion-tilassa ja eConversion-tila on asetettu sallituksi vain tiettyyn aikaan ja tiettynä viikonpäivänä.  

 2. Käyttäjä painaa vaihtosuuntaajan käynnistyspainiketta yhdessä rinnakkais-UPSissa.  

 3. Rinnakkaisjärjestelmä siirtyy vaihtosuuntaajakäyttöön heti.

 4. Rinnakkaisjärjestelmä palaa eConversion-tilaan, kun se saavuttaa seuraavan kalenteriaikavälin, jolloin eConversion-tila on sallittu.

eConversion-toimintaskenaario 8 (Kriittinen tapahtuma/tila havaittu)

 1. Rinnakkaisjärjestelmä on eConversion-tilassa.

 2. Yksi rinnakkais-UPS havaitsee kriittisen tapahtuman/tilan, joka vaatii UPSia siirtymään pakotettuun staattiseen ohituskäyttöön.  

 3. Jäljellä olevat UPS-rinnakkaisyksiköt voivat tukea kuormaa.

 4. Rinnakkaisjärjestelmä siirtyy vaihtosuuntaajakäyttöön heti, ja UPS, jossa kriittinen tapahtuma/tila ilmenee, siirtyy staattisen ohituksen valmiustilakäyttöön.

eConversion-toimintaskenaario 9 (Kriittinen tapahtuma/tila havaittu)

 1. Rinnakkaisjärjestelmä on eConversion-tilassa.

 2. Yksi rinnakkais-UPS havaitsee kriittisen tapahtuman/tilan, joka vaatii UPSia siirtymään pakotettuun staattiseen ohituskäyttöön.  

 3. Jäljellä olevat UPS-rinnakkaisyksiköt eivät voi tukea kuormaa.

 4. Rinnakkaisjärjestelmä siirtyy pakotettuun staattiseen ohitukseen ja pysyy pakotetussa staattisessa ohituskäytössä, kunnes kriittinen tapahtuma/tilanne on ratkaistu.

eConversion-toimintaskenaario 10 (Kriittinen tapahtuma/tila havaittu)

 1. Rinnakkaisjärjestelmä on eConversion-tilassa.

 2. Yksi rinnakkais-UPS havaitsee kriittisen tapahtuman/tilan, joka vaatii UPSia siirtymään pakotettuun staattiseen ohituskäyttöön.

 3. Jäljellä olevat UPS-rinnakkaisyksiköt eivät voi tukea kuormaa.

 4. Rinnakkaisjärjestelmä siirtyy pakotettuun staattiseen ohitukseen ja pysyy siinä, kunnes kriittinen tapahtuma/tilanne on ratkaistu.

 5. Kriittinen tapahtuma/tila on ratkaistu.

 6. Rinnakkaisjärjestelmä siirtyy vaihtosuuntaajakäyttöön.

 7. Kymmenen sekunnin kuluttua rinnakkaisjärjestelmä palaa eConversion-tilaan (jos eConversion-tila on edelleen sallittu).

eConversion-toimintaskenaario 11 (Lähdön ylikuormitus)

 1. Rinnakkaisjärjestelmä on eConversion-tilassa.

 2. Rinnakkaisjärjestelmän lähtö on ylikuormitettu.  

 3. Rinnakkaisjärjestelmä siirtyy vaihtosuuntaajakäyttöön heti ja ylikuormitusajastin käynnistyy.

eConversion-toimintaskenaario 12 (Oikosulku havaittu)

 1. Rinnakkaisjärjestelmä on eConversion-tilassa.

 2. Lähdön vaiheen ja vaiheen tai vaiheen ja nollan välinen oikosulku on havaittu (ohituksessa havaitaan suuri virta ja tapahtuma merkitään lokiin).

 3. Rinnakkaisjärjestelmä siirtyy vaihtosuuntaajakäyttöön.

 4. Jos oikosulku jatkuu, rinnakkaisjärjestelmä siirtyy pakotettuun staattiseen ohituskäyttöön.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?