990-91379B-025

Scenariusze działania eConversion – system równoległy

Główny scenariusz pomyślnego przejścia systemu UPS w tryb eConversion

 1. Kontrolująca jednostka równoległego (głównego) zasilacza UPS od co najmniej 30 sekund pracuje w trybie falownika.

 2. Kontrolująca jednostka równoległego zasilacza UPS potwierdza, że obejście jest w zakresie tolerancji i jest dostępne.

 3. Kontrolująca jednostka równoległego zasilacza UPS potwierdza, że tryb eConversion jest dozwolony na niej i na wszystkich kontrolowanych jednostkach równoległego zasilacza UPS.

 4. System UPS przechodzi w tryb eConversion.

UWAGA: Powrót z pracy w trybie eConversion do trybu pracy falownika zawsze obejmuje krótki okres pracy bateryjnej, aby pozwolić na uruchomienie i synchronizację PFC.

Scenariusz 1. zachowania w trybie eConversion (wejście poza tolerancją)

 1. Układ równoległy jest w trybie eConversion.

 2. Wejście na co najmniej jednej jednostce równoległego zasilacza UPS jest poza zakresem tolerancji, ale obejście jest nadal w zakresie tolerancji na wszystkich jednostkach równoległego zasilacza UPS.  

 3. Układ równoległy pozostaje w trybie eConversion.

Scenariusz 2. zachowania w trybie eConversion (obejście poza tolerancją / obejście niedostępne)

 1. Układ równoległy jest w trybie eConversion.

 2. Obejście wychodzi poza zakres tolerancji lub nie jest już dostępne na co najmniej jednej jednostce równoległego zasilacza UPS.  

 3. Układ równoległy natychmiast przechodzi w tryb pracy falownika.

Scenariusz 3. zachowania w trybie eConversion (obejście poza tolerancją / obejście niedostępne)

 1. Układ równoległy jest w trybie eConversion.

 2. Obejście wychodzi poza zakres tolerancji lub nie jest już dostępne na co najmniej jednej jednostce równoległego zasilacza UPS.

 3. Układ równoległy natychmiast przechodzi w tryb pracy falownika.

 4. Obejście mieści się w zakresie tolerancji i jest dostępne na wszystkich jednostkach równoległego zasilacza UPS.

 5. Po 10 sekundach stabilnej dostępności obejścia, układ równoległy wraca do trybu eConversion.

Scenariusz 4. zachowania w trybie eConversion (wejście i obejście poza tolerancją)

 1. Układ równoległy jest w trybie eConversion.

 2. Wejście i obejście wychodzą poza zakres tolerancji na co najmniej jednej jednostce równoległego zasilacza UPS.

 3. Układ równoległy natychmiast przechodzi w tryb pracy falownika.

 4. Obejście mieści się w zakresie tolerancji i jest dostępne na wszystkich jednostkach równoległego zasilacza UPS. 

 5. Po 10 sekundach stabilnej dostępności obejścia, układ równoległy wraca do trybu eConversion.

Scenariusz 5. zachowania w trybie eConversion (tryb eConversion jest wyłączony lub nie jest już dozwolony)

 1. Układ równoległy jest w trybie eConversion.

 2. Tryb eConversion jest wyłączony lub nie jest dozwolony na co najmniej jednej jednostce równoległego zasilacza UPS.  

 3. Układ równoległy natychmiast przechodzi w tryb pracy falownika.

Scenariusz 6. zachowania w trybie eConversion (falownik włączony)

 1. Układ równoległy jest w trybie eConversion, który ustawiono na zawsze dozwolony.

 2. Użytkownik wciska przycisk WŁ. falownika na jednym równoległym zasilaczu UPS.  

 3. Układ równoległy natychmiast przechodzi w tryb pracy falownika.

 4. Układ równoległy wróci do trybu eConversion po 10 sekundach pracy w trybie falownika.

Scenariusz 7. zachowania w trybie eConversion (falownik włączony)

 1. Układ równoległy jest w trybie eConversion, który jest dozwolony tylko o określonej godzinie lub w określonym dniu tygodnia.  

 2. Użytkownik wciska przycisk WŁ. falownika na jednym równoległym zasilaczu UPS.  

 3. Układ równoległy natychmiast przechodzi w tryb pracy falownika.

 4. Układ równoległy wróci do trybu eConversion, gdy dotrze do następnego okresu kalendarzowego, w którym dozwolony jest tryb eConversion.

Scenariusz 8. zachowania w trybie eConversion (wykryto krytyczne zdarzenie/stan)

 1. Układ równoległy jest w trybie eConversion.

 2. Jeden zasilacz UPS wykrywa krytyczne zdarzenie lub stan, które wymagają pracy zasilacza UPS w trybie obejścia statycznego.  

 3. Pozostałe jednostki równoległego zasilacza UPS mogą utrzymywać obciążenie.

 4. Układ równoległy natychmiast przechodzi w tryb pracy falownika, a zasilacz UPS, w którym wystąpiło krytyczne zdarzenie lub stan przechodzi w tryb pracy obejścia statycznego.

Scenariusz 9. zachowania w trybie eConversion (wykryto krytyczne zdarzenie/stan)

 1. Układ równoległy jest w trybie eConversion.

 2. Jeden zasilacz UPS wykrywa krytyczne zdarzenie lub stan, które wymagają pracy zasilacza UPS w trybie obejścia statycznego.  

 3. Pozostałe jednostki równoległego zasilacza UPS nie mogą utrzymywać obciążenia.

 4. Układ równoległy przechodzi w tryb wymuszonego obejścia statycznego i pozostaje w nim do rozwiązania krytycznego zdarzenia/stanu.

Scenariusz 10. zachowania w trybie eConversion (wykryto krytyczne zdarzenie/stan)

 1. Układ równoległy jest w trybie eConversion.

 2. Jeden zasilacz UPS wykrywa krytyczne zdarzenie lub stan, które wymagają pracy zasilacza UPS w trybie obejścia statycznego.

 3. Pozostałe jednostki równoległego zasilacza UPS nie mogą utrzymywać obciążenia.

 4. Układ równoległy przechodzi w tryb wymuszonego obejścia statycznego i pozostaje w nim do rozwiązania krytycznego zdarzenia/stanu.

 5. Krytyczne zdarzenie lub stan zostają rozwiązane.

 6. Układ równoległy przechodzi w tryb pracy falownika.

 7. Po 10 sekundach układ równoległy wraca do trybu eConversion (jeśli wciąż jest dozwolony).

Scenariusz 11. zachowania w trybie eConversion (przeciążenie wyjścia)

 1. Układ równoległy jest w trybie eConversion.

 2. Układ równoległy jest przeciążony.  

 3. Układ równoległy przechodzi w tryb pracy falownika i włącza się licznik czasu przeciążenia.

Scenariusz 12. zachowania w trybie eConversion (wykryto zwarcie)

 1. Układ równoległy jest w trybie eConversion.

 2. Wykryto zwarcie na wyjściu międzyfazowym lub fazowo-neutralnym (wykryto wysokie natężenie w obejściu i zarejestrowano zdarzenie).

 3. Układ równoległy przechodzi w tryb pracy falownika.

 4. Jeśli zwarcie będzie trwało, układ równoległy przejdzie w tryb wymuszonego obejścia statycznego.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?