990-91379B-011

eConversion-toimintaskenaariot – Yksittäisjärjestelmä

Pääasiallinen onnistumisskenaario, jossa UPS voi siirtyä eConversion-tilaan

 1. UPS on ollut vaihtosuuntaajakäytössä vähintään 10 sekunnin ajan.

 2. UPS tarkistaa, että ohitus on sallittujen arvojen sisällä ja että ohitus on käytettävissä.

 3. UPS tarkistaa, että eConversion-tila on sallittu (oletusarvoisesti käytössä tai käyttäjän käyttöönottama).

 4. UPS siirtyy eConversion-tilaan.

HUOMAUTUS: Paluu eConversion-tilasta vaihtosuuntaajakäyttöön sisältää lyhyen ajanjakson akkukäytössä, jotta PFC voi käynnistyä ja synkronoitua.

eConversion-toimintaskenaario 1 (Tulo ei rajoissa)

 1. UPS on eConversion-tilassa.

 2. Syöttö ylittää sallitut arvot, mutta ohitus on edelleen sallittujen arvojen sisällä.  

 3. UPS pysyy eConversion-tilassa.

eConversion-toimintaskenaario 2 (Ohitus ylittää sallitut arvot / ohitus ei ole käytettävissä)

 1. UPS on eConversion-tilassa.

 2. Ohitus ylittää sallitut arvot tai ohitus ei ole enää käytettävissä.  

 3. UPS siirtyy vaihtosuuntaajakäyttöön heti.

eConversion-toimintaskenaario 3 (Ohitus ylittää sallitut arvot / ohitus ei ole käytettävissä)

 1. UPS on eConversion-tilassa.

 2. Ohitus ylittää sallitut arvot tai ohitus ei ole enää käytettävissä.

 3. UPS siirtyy vaihtosuuntaajakäyttöön heti.

 4. Ohitus tulee sallittujen arvojen sisälle ja ohitus on käytettävissä.

 5. Kun vakaata ohitussaatavuutta on jatkunut 10 sekuntia, UPS palaa eConversion-tilaan.

eConversion-toimintaskenaario 4 (Tulo ei rajoissa ja ohitus ylittää sallitut arvot)

 1. UPS on eConversion-tilassa.

 2. Syöttö ja ohitus ylittävät sallitut arvot.

 3. UPS siirtyy vaihtosuuntaajakäyttöön (akkukäyttöön) heti.

 4. Ohitus tulee sallittujen arvojen sisälle ja ohitus on käytettävissä.

 5. Kun vakaata ohitussaatavuutta on jatkunut 10 sekuntia, UPS palaa eConversion-tilaan

eConversion-toimintaskenaario 5 (eConversion on poistettu käytöstä / ei enää sallittu)

 1. UPS on eConversion-tilassa.

 2. eConversion-tila on poistettu käytöstä (käyttäjän toimesta) tai sitä ei enää sallita (asetuksen/kynnyksen vuoksi).  

 3. UPS siirtyy vaihtosuuntaajakäyttöön heti.

eConversion-toimintaskenaario 6 (Vaihtosuuntaaja käynnistetty)

 1. UPS on eConversion-tilassa ja eConversion-tila on asetettu aina sallituksi tai sallituksi vain tiettyyn aikaan ja tiettynä viikonpäivänä.

 2. Käyttäjä painaa vaihtosuuntaajan käynnistyspainiketta.  

 3. UPS siirtyy vaihtosuuntaajakäyttöön heti.

 4. UPS palaa eConversion-tilaan, kun se saavuttaa seuraavan aikavälin, jolloin eConversion-tila on ajastettu sallituksi, tai 10 sekunnin kuluttua, jos eConversion on asetettu aina sallituksi.

eConversion-toimintaskenaario 7 (Lähdön ylikuormitus)

 1. UPS on eConversion-tilassa.

 2. UPS-lähtö on ylikuormitettu.  

 3. UPS siirtyy vaihtosuuntaajakäyttöön heti ja ylikuormitusajastin käynnistyy.

eConversion-toimintaskenaario 8 (Kriittinen tapahtuma/tila havaittu)

 1. UPS on eConversion-tilassa.

 2. UPS havaitsee kriittisen tapahtuman/tilan, joka vaatii UPSia siirtymään pakotettuun staattiseen ohituskäyttöön (ei lähdön ylikuormitusta).

 3. UPS siirtyy pakotettuun staattiseen ohituskäyttöön.

 4. Kriittinen tapahtuma/tila on ratkaistu ja mennyt ohi.

 5. UPS siirtyy vaihtosuuntaajakäyttöön.

 6. Kun vakaata vaihtosuuntaajakäyttöä on jatkunut 10 sekuntia, UPS palaa eConversion-tilaan.

eConversion-toimintaskenaario 9 (Oikosulku havaittu)

 1. UPS on eConversion-tilassa.

 2. Lähdön vaiheen ja vaiheen tai vaiheen ja nollan välinen oikosulku on havaittu (ohituksessa havaitaan suuri virta ja tapahtuma merkitään lokiin).

 3. UPS siirtyy vaihtosuuntaajakäyttöön.

 4. Jos oikosulku jatkuu, UPS siirtyy pakotettuun staattiseen ohituskäyttöön.

eConversion-toimintaskenaario 10 (EPO aktivoitu)

 1. UPS on eConversion-tilassa.

 2. EPO on aktivoitu.

 3. UPS siirtyy Sammutettu-tila-tilaan.

 4. EPOn aktivointi on poistettu.

 5. Käyttäjä painaa vaihtosuuntaajan käynnistyspainiketta.  

 6. UPS siirtyy vaihtosuuntaajakäyttöön.

 7. Kun vakaata vaihtosuuntaajakäyttöä on jatkunut 10 sekuntia, UPS palaa eConversion-tilaan.

eConversion-toimintaskenaario 11 (Järjestelmä poistaa korkean hyötysuhteen tilan käytöstä)

 1. UPS on eConversion-tilassa.

 2. Ohitus ylittää sallitut arvot tai ohitus ei ole enää käytettävissä.

 3. UPS siirtyy vaihtosuuntaajakäyttöön.

 4. Ohitus tulee sallittujen arvojen sisälle ja ohitus on käytettävissä.

 5. Kun vakaata ohitussaatavuutta on jatkunut 10 sekuntia, UPS palaa eConversion-tilaan.

 6. Vaiheet 2–5 toistetaan 10 kertaa 24 tunnin sisällä (toistokertojen määrä voidaan määrittää).

 7. Ohitus ylittää sallitut arvot tai ohitus ei ole enää käytettävissä yli 10 kertaa 24 tunnin aikana.

 8. UPS siirtyy vaihtosuuntaajakäyttöön.

 9. UPS poistaa korkean hyötysuhteen tilan käytöstä.

 10. Käyttäjälle ilmoitetaan, että järjestelmä on poistanut korkean hyötysuhteen tilan käytöstä määritysten mukaan joko hälytyksen tai tapahtuman kautta.

 11. Ohitus tulee sallittujen arvojen sisälle ja ohitus on käytettävissä.

 12. UPS pysyy vaihtosuuntaajakäytössä.

 13. Käyttäjä ottaa korkean hyötysuhteen tilan uudelleen käyttöön.

 14. Kun vakaata ohitussaatavuutta on jatkunut 10 sekuntia, UPS palaa eConversion-tilaan.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?