990-91386-023

Klargjøre det tomme batterikabinettet for kabler – nedre kabelinnføring

FARE
fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
Du må ikke bore eller skjære hull med pakningsplatene installert, eller bore eller skjære hull i nærheten av kabinettet.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
 1. Fjern pakningsplatene for (a) strømkabler og (b) signalkabler.

  Tomt batterikabinett vist forfra

 2. Bor eller skjær hull for strømkabler og signalkabler i pakningsplatene.
 3. Monter pakningsplatene igjen.
  FARE
  fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
  Pass på at det ikke finnes skarpe kanter som kan skade kablene.
  Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?