990-91379B-025

Uruchamianie systemu UPS w trybie pracy obejścia serwisowego

UWAGA: Wyłącznik można obsługiwać tylko wtedy, gdy świeci się lampka wyłącznika.
 1. Zamknij wyłącznik wejścia układu (UIB), jeśli jest otwarty.
  Wyświetlacz włącza się. Sekwencja ponownego uruchamiania trwa około 3 minuty.
 2. Zaznacz opcje Sterowanie > Sekwen. nadzorowane > Uruchom system UPS lub Sterowanie > Sekwen. nadzorowane > Uruchom zasilacz UPS w układzie równoległym i wykonaj instrukcje na wyświetlaczu.
 3. Ogólna procedura rozruchu dla systemu UPS z wyłącznikiem obejścia serwisowego MBB:
  UWAGA: Poniżej przedstawiono rodzajowe procedury uruchamiania. Zawsze postępuj wg kroków procedury Sekwen. nadzorowane, które są przypisane do Twojego systemu.
  1. Zamknij wyłącznik wejścia układu (UIB), jeśli jest otwarty.
  2. Zamknij wyłącznik wejściowy przełącznika statycznego (SSIB) (jeśli jest obecny).
  3. Zamknij wyłącznik prądu zwrotnego obejścia BF2 (jeśli jest obecny).
  4. Wyłącz wyłączniki baterii.
  5. Jeśli to możliwe, wybierz opcje Sterowanie > Tryb pracy > Przejdź w tryb obejścia .
  6. Zamknij wyłącznik wyjściowy jednostki (UOB).
  7. Powtórz kroki od a do e dla innych zasilaczy UPS w układzie równoległym.
  8. Zamknij wyłącznik izolacji systemu SIB (jeśli jest obecny).
  9. Otwórz wyłącznik obejścia serwisowego (MBB).
  10. Wybierz opcje Sterowanie > Falownik > Falownik włączony lub naciśnij przycisk WŁ. falownika (przytrzymaj przez pięć sekund) w sekcji kontrolnej.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?