990-91379A-025

Tryby systemu

Tryb systemu wskazuje status wyjścia całego systemu UPS, w tym pobliskiej rozdzielnicy, oraz wskazuje, z którego źródła dostarczane jest obciążenie.

Działanie falownika

W trybie pracy falownikowej obciążenie jest dostarczane przez falowniki. Zasilacz UPS może pracować w trybie normalnym lub w trybie baterii, gdy tryb pracy systemu to tryb pracy falownika.

Żądane obejście statyczne

Gdy system wykonuje żądaną pracę w trybie obejścia, obciążenie jest zasilane ze źródła obejścia. Jeżeli zostanie wykryte uszkodzenie, system przejdzie w tryb pracy falownika lub w wymuszony tryb pracy obejścia statycznego.

Wymuszone obejście statyczne

System pracuje w trybie wymuszonego obejścia statycznego po wybraniu polecenia w systemie UPS lub naciśnięciu przez użytkownika przycisku OFF falownika w zasilaczu UPS. Podczas pracy w trybie wymuszonego obejścia statycznego obciążenie jest zasilane bezpośrednio ze źródła obejścia.

UWAGA: Baterie nie są dostępne jako alternatywne źródło zasilania, gdy system jest w trybie wymuszonego obejścia statycznego.

Tryb pracy z obejściem serwisowym

Podczas konserwacji obciążenie jest zasilane bezpośrednio ze źródła obejścia.

UWAGA: Baterie nie są dostępne jako alternatywne źródło zasilania, gdy system jest w trybie pracy z obejściem serwisowym.

Tryb EKO

Tryb EKO pozwala na skonfigurowanie systemu do korzystania z żądanej operacji obejścia statycznego z obciążeniem dostarczanym przez obejście jako preferowanego trybu pracy w uprzednio zdefiniowanych warunkach. Główna zaleta trybu EKO polega na zmniejszeniu zużycia energii elektrycznej. W przypadku przerw w dostawie z sieci elektrycznej/zasilającej, zasilacz UPS przejdzie do trybu pracy falownikowej, aby mieć zapewnioną nieprzerwaną dostawę obciążenia.

UWAGA: Po dokonaniu zmian ustawień trybu ECO w zasilaczu UPS połączonym równolegle, zmiany zostaną wprowadzone we wszystkich zasilaczach UPS z tego systemu.

Tryb ECOnversion

Tryb ECOnversion umożliwia systemowi dostarczenie aktywnej części obciążenia przez obejście. Falownik pracuje równolegle ze źródłem obejścia i dostarcza bierną część obciążenia. Współczynnik mocy wejścia zasilacza UPS jest, niezależnie od współczynnika mocy obciążenia, utrzymywany na poziomie jednostki, ponieważ bierna część obciążenia jest znacznie zmniejszona w prądzie wejściowym zasilacza UPS. W przypadku zakłóceń w dostawie z sieci elektrycznej/zasilającej falownik natychmiast zaczyna utrzymywać napięcie wyjściowe, co praktycznie eliminuje przerwy lub spadki podczas przejścia z trybu ECOnversion.

UWAGA: Po dokonaniu zmian w ustawieniach trybu ECOnversion w jednym zasilaczu w systemie równoległym, ustawienia zostaną zmienione we wszystkich zasilaczach UPS w systemie równoległym.

Tryb WYŁ.

System nie dostarcza obciążeniu mocy. Baterie są naładowane, a wyświetlacz jest włączony.
QR code for this page

czy było to pomocne?