990–5947A–004

Tilslut strømkablerne i et system med adgang nedefra

FARE
Fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Sluk fuldstændigt for UPS-systemet, inden batterikablerne tilsluttes batteriafbryderen.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.
 1. Lås/markér batteriafbryderen i positionen OFF.

  Det tomme batteriskab set forfra

 2. Tilslut PE-kablet.
 3. Tilslut jævnstrømskablerne (DC+, DC-) fra UPS'en.
 4. Installer beskyttelsesdækslet over terminalerne på venstre side af batteriafbryderen.
 5. Installer batterierne som beskrevet i den installationsmanual, der følger med det tomme batteriskab.
 6. Slut batterikablerne (batteri+, batteri-) fra batterierne i det tomme batteriskab 1 til batteriafbryderen.

  Tomt batteriskab 1 set forfra

 7. Kun til installation med to tomme batteriskabe: Slut jordkablet fra det tomme batteriskab 1 til det tomme batteriskab 2.

  Tomt batteriskab 1 og 2 set forfra

 8. Kun til installation med to tomme batteriskabe: Slut batterikablerne (batteri+, batteri-) fra batterierne i det tomme batteriskab 2 til batteriafbryderen.
 9. Installer beskyttelsesdækslet over terminalerne på højre side af batteriafbryderen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?