990–5947A–004

Tilslut signalkablerne

BEMÆRK: Fremfør signalkablerne adskilt fra strømkablerne, og fremfør Class 2/SELV-kablerne adskilt fra non-Class 2/non-SELV-kablerne.
BEMÆRK: Illustrationerne til denne procedure viser et system med adgang nedefra. Proceduren er den samme for et system med adgang oppefra.
 1. Installer temperatursensoren, der følger med UPS-enheden.
  ADVARSEL
  Brandfare
  Placer temperatursensoren som beskrevet for at sikre korrekte temperaturmålinger.
  Personer kan komme i livsfare eller alvorligt til skade, eller udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.

  Det tomme batteriskab set forfra

 2. Før kablerne til batteritemperatursensoren gennem toppen eller bunden af det eller de tomme batteriskabe til UPS'en, og tilslut dem som vist.
  BEMÆRK: Der følger én temperatursensor med UPS'en. Kontakt Schneider Electric, hvis du vil købe en ekstra temperatursensor.
  BEMÆRK: Kablerne til batteritemperatursensoren betragtes som Class 2/SELV. Class 2/SELV-kredsløb skal være isoleret fra det primære kredsløb.
 3. Før signalkablerne gennem toppen eller bunden af det tomme batteriskab til batteriafbryderen.
 4. Fjern dækslet på batteriafbryderen.

  Batteriafbryderen set forfra

 5. Tilslut signalkablerne:
  1. Slut signalkablerne til meldekontakten.
  2. Slut signalkablerne til underspændingsudløserspolen.

  Batteriafbryderen set forfra

 6. Geninstaller dækslet på batteriafbryderen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?