990–5947A–004

Specifikationer for batteriafbrydersæt GVSBBK20K80H

FARE
fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Batteriafbrydersættet GVSBBK20K80H må kun bruges sammen med Galaxy VS UPS.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.
Batteriafbryder LV438980
Maksimal konfiguration 4 timers batteridrift
Batteritype VRLA
Maksimal spænding (V) 576
Maksimalt kortslutningsniveau for batteriet (kA) 35
Minimumskortslutningsstrøm til at udløse kredsløbsafbryderen (A) 1250
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?