990–5947A–004

Installationsprocedure

BEMÆRK: Illustrationerne i denne manual viser installation i et tomt batteriskab med en bredde på 700 mm. Batteriafbrydersættet kan også installeres i et 1100 mm tomt batteriskab eller i en jordet metalboks.

Oversigt over kabler til installationer med et 700 mm tomt batteriskab (GVEBC7)

Oversigt over kabler til installationer med to 700 mm tomme batteriskabe (GVEBC7)

Oversigt over kabler til installationer med et 1100 mm tomt batteriskab (GVEBC11)

Oversigt over kabler til installationer med to 1100 mm tomme batteriskabe (GVEBC11)

BEMÆRK: Afstanden mellem batteribanken og UPS'en må ikke overstige 200 m. Kontakt Schneider Electric ved installationer med større afstand.
  1. Installer batteriafbrydersættet. Følg én af disse procedurer:
  2. Tilslut signalkablerne.
  3. Tilslut strømkablerne, og følg en af ​​procedurerne:
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?