990-5947B-022

De stroomkabels aansluiten in een systeem met kabelinvoer aan de onderkant

GEVAAR
Gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
Schakel de voeding van het UPS-systeem volledig uit voordat u de batterijkabels op de batterijschakelaar aansluit.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel.
 1. Volg de lockout/tagout-procedure om de batterijschakelaar UIT te zetten.

  Vooraanzicht van de lege batterijbehuizing

 2. Sluit de PE-kabel aan.
 3. Verbind de DC-kabels (DC+, DC-) vanaf de UPS.
 4. Plaats de beschermingsplaat over de contacten aan de linkerzijde van de batterijschakelaar.
 5. Installeer de batterijen zoals beschreven in de installatiehandleiding die bij de lege batterijbehuizing is geleverd.
 6. Verbind de batterijkabels (Batt+, Batt-) vanaf de batterijen in lege batterijbehuizing 1 met de batterijschakelaar.

  Vooraanzicht van lege batterijbehuizing 1

 7. Alleen voor installatie met twee lege batterijbehuizingen: Verbind de aardingskabel van lege batterijbehuizing 1 met lege batterijbehuizing 2.

  Vooraanzicht van lege batterijbehuizing 1 en 2

 8. Alleen voor installatie met twee lege batterijbehuizingen: Verbind de batterijkabels (Batt+, Batt-) vanaf de batterijen in lege batterijbehuizing 2 met de batterijschakelaar.
 9. Plaats de beschermingsplaat over de contacten aan de rechterzijde van de batterijschakelaar.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?