990-5947A-023

Anbefalte kabelstørrelser

FARE
fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
All ledningstrekking må stemme overens med alle gjeldende nasjonale og/eller elektriske forskrifter.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
MERK: Overstrømsvern skal leveres av andre.

Kabelstørrelsene i denne veiledningen er basert på tabell B.52.5 i IEC 60364–5–52, med følgende påstander:

  • 90 °C-ledere

  • En omgivelsestemperatur på 30 °C

  • Bruk av kopper- eller aluminiumsledere

  • Installasjonsmetode C

Hvis omgivelsestemperaturen er høyere enn 30°C, velges større ledere i henhold til korrigerende faktorer i IEC.

  20–60 kW 80 kW
  Kopper Aluminium Kopper Aluminium
Batteri +/- (mm2) 50 70 70 Ikke relevant
Batteri-PE (mm2) 25 35 35 Ikke relevant
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?