990–5947A–025

Podłącz kable zasilające w systemie górnego przepustu kablowego

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
Całkowicie odłącz dopływ energii do systemu UPS zanim połączysz kable baterii z wyłącznikiem baterii.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
 1. Zablokuj/oznacz wyłącznik baterii w pozycji WYŁ.

  Widok z przodu pustej Szafy bateryjnej

 2. Połącz kabel ochronny.
 3. Podłącz kable DC (DC+, DC-) z zasilacza UPS.
 4. Zamontuj osłonę ochronną nad zaciskami po lewej stronie wyłącznika baterii.
 5. Zamontuj baterie według opisu w instrukcji montażu dostarczonej z pustą szafą bateryjną.
 6. Podłącz kable baterii (Batt+, Batt-) z baterii w pustej szafie bateryjnej 1 do wyłącznika baterii.

  Widok z przodu pustej szafy bateryjnej 1

 7. Tylko do montażu w dwóch pustych szafach bateryjnych: Podłącz kabel uziemiający z pustej skrzynki bateryjnej 1 do pustej skrzynki bateryjnej 2.

  Widok z przodu pustej szafy bateryjnej 1 i 2

 8. Tylko do montażu w dwóch pustych szafach bateryjnych: Podłącz kable baterii (Batt+, Batt-) z baterii w pustej szafie bateryjnej 2 do wyłącznika baterii.
 9. Zamontuj osłonę ochronną nad zaciskami po prawej stronie wyłącznika baterii.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?