990–5947A–025

Zamontuj zestaw wyłącznika baterii w uziemionej metalowej skrzynce

PRZESTROGA
ryzyko uszkodzenia sprzętu
Zamontuj wyłącznik baterii w uziemionej metalowej skrzynce.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować obrażeniami ciała lub uszkodzeniem sprzętu.
  1. Zmierz i oznacz otwory do montowania wyłącznika baterii w metalowej skrzynce.
  2. Wywierć otwory we wszystkich oznaczonych miejscach.
  3. Zamontuj zestaw wyłącznika baterii w metalowej skrzynce.
QR code for this page

czy było to pomocne?