990-5947A-031

Installationsförfarande

OBS: Illustrationerna i denna manual visar installationen i ett 700 mm tomt batteriskåp. Batteribrytarsatsen kan också installeras i ett 1100 mm tomt batteriskåp eller i en jordad metallåda.

Översikt över kablar för installationer med ett 700 mm tomt batteriskåp (GVEBC7)

Översikt över kablar för installationer med två 700 mm tomma batteriskåp (GVEBC7)

Översikt över kablar för installationer med ett 1100 mm tomt batteriskåp (GVEBC11)

Översikt över kablar för installationer med två 1100 mm tomma batteriskåp (GVEBC11)

OBS: Avståndet mellan batteribanken och UPS får inte överstiga 200 m. Kontakta Schneider Electric för installationer med längre avstånd.
  1. Montera batteribrytarsatsen. Följ en av metoderna:
  2. Anslut signalkablarna.
  3. Anslut kraftkablarna, följ ett av förfarandena:
QR code for this page

Var det här till hjälp?