990-5947A-031

Rekommenderade kabeldimensioner

FARA
risk för elektrisk stöt, explosion eller ljusbåge
Alla kablar måste följa alla gällande nationella och/eller elektriska regler.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
OBS: Överströmsskydd ska tillhandahållas av andra.

Kabelstorlekarna i manualen är baserade på tabell B.52.5 i IEC 60364-5-52 med följande förutsättningar:

  • 90 °C ledare

  • En omgivningstemperatur på 30 °C

  • Användning av koppar- eller aluminiumledare

  • Installationsmetod C

Om omgivningstemperaturen är högre än 30 °C, ska större ledare väljas i enlighet med IEC:s korrigeringsfaktorer.

  20-60 kW 80 kW
  Koppar Aluminium Koppar Aluminium
Batteri +/- (mm2) 50 70 70 Ej tillämpligt
Batteri PE (mm2) 25 35 35 Ej tillämpligt
QR code for this page

Var det här till hjälp?