990-5947B-031

Anslut signalkablarna

OBS: Dra signalkablarna åtskilda från strömkablarna och dra Class 2/SELV-kablarna åtskilda från non-Class 2/non-SELV-kablarna.
OBS: Illustrationerna i det här förfarandet visar ett nedre kabelingångssystem. Metoden är detsamma för ett övre kabelingångssystem.
 1. Installera batteritemperaturgivaren som följer med UPSen.
  VARNING
  Brandrisk
  Placera temperaturgivaren enligt beskrivningen för att säkerställa rätt temperaturmätning.
  Om anvisningarna inte följs kan det leda till dödsfall eller allvarlig skada eller skador på utrustningen.

  Tomt batteriskåp sett framifrån

 2. Dra kablarna från batteriets temperaturgivare ovanifrån eller underifrån de(t) tomma batteriskåpen(t) till UPS-enheten och anslut som visas.
  OBS: UPSen är försedd med en temperaturgivare. Kontakta Schneider Electric om du vill köpa en extra temperaturgivare.
  OBS: Batteritemperaturgivarens kablar betraktas som Class 2/SELV. Class 2/SELV-kretsar måste isoleras från den primära kretsen.
 3. Dra signalkablarna ovanifrån eller underifrån det tomma batteriskåpet till batteribrytaren.
 4. Ta bort skyddslocket från batteribrytaren.

  Batteribrytaren framifrån

 5. Anslut signalkablarna:
  1. Anslut signalkablarna till AUX-omkopplaren.
  2. Anslut signalkablarna till tripspolen för underspänning.

  Batteribrytaren framifrån

 6. Sätt tillbaka skyddslocket på batteribrytaren.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?