990–5947A–032

ข้อมูลจำเพาะของชุดเบรกเกอร์แบตเตอรี่ GVSBBK20K80H

อันตราย
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต การระเบิด หรือไฟอาร์ก
ต้องใช้ชุดเบรกเกอร์แบตเตอรี่ GVSBBK20K80H กับ Galaxy VS UPS เท่านั้น
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
เบรกเกอร์แบตเตอรี่ LV438980
การกำหนดลักษณะสูงสุด เวลาทำงาน 4 ชั่งโมง
ประเภทแบตเตอรี่ VRLA
แรงดันไฟฟ้าสูงสุด (V) 576
ระดับไฟลัดวงจรแบตเตอรี่สูงสุด (kA) 35
กระแสไฟลัดวงจรขั้นต่ำที่เบรกเกอร์จะตัดวงจร (A) 1250
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?