990–5947A–032

ขนาดสายเคเบิลที่แนะนำ

อันตราย
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต การระเบิด หรือไฟอาร์ก
การเชื่อมต่อทั้งหมดต้องเป็นไปตามมาตรฐานแห่งชาติหรือมาตรฐานทางไฟฟ้าที่มีผลบังคับใช้
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
หมายเหตูู: การป้องกันกระแสไฟฟ้าเกินจะมีให้โดยส่วนอื่น

ขนาดสายเชื่อมต่อในคู่มือนี้จะกำหนดตามตาราง B.52.5 ของมาตรฐาน IEC 60364–5–52 พร้อมข้อมูลดังต่อไปนี้:

  • ตัวนำไฟฟ้า 90 °C

  • อุณหภูมิโดยรอบ 30 °C

  • ใช้ตัวนำไฟฟ้าทองแดงหรืออะลูมิเนียม

  • วิธีการติดตั้ง C

หากอุณหภูมิโดยรอบสูงกว่า 30 °C จะต้องเลือกใช้ตัวนำไฟฟ้าขนาดใหญ่ขึ้นตามค่าตัวประกอบการปรับแก้ของ IEC

  20–60 kW 80 kW
  ทองแดง อลูมิเนียม ทองแดง อลูมิเนียม
แบตเตอรี่ +/- (ตร.มม.) 50 70 70 ไม่เกี่ยวข้อง
แบตเตอรี่ PE (ตร.มม.) 25 35 35 ไม่เกี่ยวข้อง
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?