990–5914A–004

Tilslut strømkablerne

FARE
fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Sluk fuldstændigt for UPS-systemet, inden batterikablerne tilsluttes batteriafbryderboksen.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.
FARE
Fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
I TT- og TN-systemer skal hvert fritstående skab forbindes individuelt med den beskyttende jordingsterminal på den fordelingstavle, som forsyner systemet.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.
ADVARSEL
Fare for lysbuer
Anvend de medfølgende M10-bolte og -møtrikker til at tilslutte strømkablerne.
Personer kan komme i livsfare eller alvorligt til skade, eller udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.
 1. Lås/afmærk batteriafbryderen.
 2. Før PE-kablerne fra UPS-skabet gennem enten toppen eller bunden af batteriafbryderboksen, og tilslut dem.

  Kabler fra UPS-skabet, der føres gennem toppen af 20-80 kW batteribryderboksen

  Kabler fra UPS-skabet, der føres gennem bunden af 20-80 kW batteribryderboksen

  Kabler fra UPS-skabet, der føres gennem bunden af 100-200 kW batteribryderboksen

 3. Før DC-kablerne fra UPS-skabet gennem enten toppen eller bunden af batteriafbryderboksen, og tilslut dem.
  FARE
  Fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
  Sæt det indvendige dæksel tilbage på plads øverst i batteriafbryderboksen, inden du fortsætter med installationen.
  Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.
 4. Før batterikablerne fra batteribanken gennem bunden af batteriafbryderboksen, og tilslut dem.
  FARE
  fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
  • Sæt det indvendige dæksel tilbage på plads nederst i batteriafbryderboksen, inden du fortsætter med installationen.
  • Sørg for korrekt polaritet.
  Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.
 5. Fastgør kablerne til kabelaflastningerne på venstre side øverst og nederst i batteriafbryderboksen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?