990–5914A–004

De sidste installationstrin

  1. Luk det strømløse frontpanel, og fastgør det med de tre skruer.

    Batteriafbryderboks set forfra

  2. Luk fordøren på batteriafbryderboksen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?