990–5914A–004

De sidste installationstrin

  1. Luk det strømløse frontpanel, og fastgør det med de tre skruer.

    Batteriafbryderboks set forfra

  2. Luk fordøren på batteriafbryderboksen.
QR code for this page

Var dette nyttigt?