990–5914A–004

Klargør batteriafbryderboksen til kabler

FARE
Fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Undlad at bore eller skære huller til kabler eller kabelgennemføringer, når forskruningspladerne er monteret, og skær ikke huller tæt på UPS-systemet.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.
  • Kabelføring gennem bunden: Skru boltene løs fra den nederste forskruningsplade, og fjern den nederste forskruningsplade.
  • Kabelføring gennem toppen – findes kun på 20-80 kW batteriafbryderboks: Skru boltene løs fra den øverste forskruningsplade, og fjern den øverste forskruningsplade.

  20-80 kW batteriafbryderboks set for- og nedefra

  100-200 kW batteriafbryderboks set for- og nedefra

  20-80 kW batteriafbryderboks set for- og oppefra

   
 1. Bor eller udskær huller til kabler og kabelgennemføringer i forskruningsplade(r).
 2. Monter kabelgennemføringer (hvis relevant), og påsæt forskruningsplade(r).
  FARE
  fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
  Sørg for, at der ikke er nogen skarpe kanter, som kan beskadige kablerne.
  Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.

  20-80 kW batteriafbryderboks set for- og nedefra

  100-200 kW batteriafbryderboks set for- og nedefra

  20-80 kW batteriafbryderboks set for- og oppefra

   
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?