990–5914A–022

Installatieprocedure

GEVAAR
gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
Plaats het batterijschakelaarpaneel zo dicht mogelijk bij de batterijbank om het onbeschermde deel van de batterijkabel zo kort mogelijk te houden. De afstand tussen de batterijbank en de UPS mag niet groter zijn dan 200 m. Neem contact op met Schneider Electric voor installaties met een langere afstand.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel.
  1. Het batterijschakelaarpaneel aan de muur bevestigen.
  2. Het batterijschakelaarpaneel gereedmaken voor kabels.
  3. De signaalkabels aansluiten.
  4. De stroomkabels aansluiten.
  5. Vertaalde veiligheidslabels aan uw product toevoegen.
  6. Laatste installatiestappen.
QR code for this page

Was dit nuttig?