990–5914A–022

Het batterijschakelaarpaneel gereedmaken voor kabels

GEVAAR
Gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
Boor of stans geen gaten uit voor kabels of wartels terwijl de wartelplaten zijn geïnstalleerd, en boor of stans niet dicht bij de UPS.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel.
  • Voor kabelinvoer aan de onderkant: Draai de bouten los van de onderste wartelplaat en verwijder de plaat.
  • Voor kabelinvoer aan de bovenkant – alleen beschikbaar voor het 20–80 kW-batterijschakelaarpaneel: Draai de bouten los van de bovenste wartelplaat en verwijder de plaat.

  Vooraanzicht onderkant van het 20–80 kW-batterijschakelaarpaneel

  Vooraanzicht onderkant van het 100–200 kW-batterijschakelaarpaneel

  Vooraanzicht bovenkant van het 20–80 kW-batterijschakelaarpaneel

   
 1. Boor of stans gaten voor kabels of wartels in de wartelpla(a)t(en).
 2. Plaats wartels (indien van toepassing) en plaats de wartelpla(a)t(en) terug.
  GEVAAR
  gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
  Controleer of er geen scherpe randen zijn die de kabels zouden kunnen beschadigen.
  Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel.

  Vooraanzicht onderkant van het 20–80 kW-batterijschakelaarpaneel

  Vooraanzicht onderkant van het 100–200 kW-batterijschakelaarpaneel

  Vooraanzicht bovenkant van het 20–80 kW-batterijschakelaarpaneel

   
QR code for this page

Was dit nuttig?