990–5914A–022

Aanbevolen kabeldoorsnedes

GEVAAR
gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
Alle kabels moeten voldoen aan alle van toepassing zijnde nationale regelgeving en/of regelgeving met betrekking tot elektriciteit.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel.
OPMERKING: Overstroombeveiliging moet worden geleverd door anderen.

Kabeldoorsnedes in deze handleiding zijn gebaseerd op tabel B.52.5 van IEC 60364–5–52 met de volgende gegevens:

  • 90°C-geleiders

  • Een omgevingstemperatuur van 30 °C

  • Gebruik van koperen of aluminium geleiders

  • Installatiemethode C

Als de omgevingstemperatuur hoger is dan 30 °C, moeten er grotere geleiders worden gekozen in overeenstemming met de correctiefactoren van de IEC.

Koper 20–60 kW 80 kW 100–150 kW 200 kW
Batterij +/- (mm2) 50 70 2 x 70 2 x 120
Batterij PE (mm2) 25 35 70 120
Aluminium 20–60 kW 80 kW 100–150 kW 200 kW
Batterij +/- (mm2) 70 N.v.t. 2 x 120 N.v.t.
Batterij PE (mm2) 35 N.v.t. 120 N.v.t.
QR code for this page

Was dit nuttig?