990–5914A–011

Asennusprosessi

VAARA
sähköiskun, räjähdyksen tai valokaaren vaara
Aseta akkukatkaisijakaappi mahdollisimman lähelle akkuryhmää, jotta suojaamattoman akkukaapelin pituus olisi mahdollisimman lyhyt. Akkuryhmän ja UPS-laitteen välinen etäisyys saa olla enintään 200 m. Jos asennuksen vaatima etäisyys on pitempi, ota yhteyttä Schneider Electriciin.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.
  1. Akkukatkaisijakaapin kiinnittäminen seinään.
  2. Akkukatkaisijakaapin valmisteleminen kaapeleita varten.
  3. Signaalikaapeleiden kytkeminen.
  4. Virtakaapeleiden kytkeminen.
  5. Käännettyjen turvamerkintätarrojen lisääminen tuotteeseen.
  6. Lopulliset asennusvaiheet.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?