990–5914A–023

Batteribryterskap – spesifikasjoner

FARE
fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
Dette produktet må bare brukes sammen med Galaxy VS UPS.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
Bryterklassifisering 20–80 kW 100–200 kW
Batteribryter LV438980 (LV438218, LV438245) LV438279
Maksimum konfigurasjon 4 timers kjøretid 200 kW 1 timers kjøretid
100–150 kW: 4 timers kjøretid
Batteritype Bly-syre, VRLA, litium-ion Bly-syre, VRLA, litium-ion
Maksimum kortslutningsnivå for batteriet (kA) 35 35
Minimum kortslutningsstrøm til utløsing av bryter (A) 1250 1600
QR code for this page

Var dette til hjelp?