990–5914A–023

Endelige installasjonstrinn

  1. Lukk det strømløse frontpanelet og fest det med de tre skruene.

    Batteribryterskapet vist forfra

  2. Lukk frontdøren på batteribryterskapet.
QR code for this page

Var dette til hjelp?