990–5914A–023

Installasjonsprosedyre

FARE
fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
Plasser batteribryterskapet så nært batteribanken som mulig for å begrense lengden på den ubeskyttede batterikabelen. Avstanden mellom batteribanken og UPSen må ikke være mer enn 200 m. Ta kontakt med Schneider Electric for installasjoner med lenger avstand.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
  1. Monter batteribryterskapet på veggen.
  2. Klargjør batteribryterskapet for kablene.
  3. Kople til signalkabler.
  4. Kople til strømkabler.
  5. Fest oversatte sikkerhetsetiketter på produktet.
  6. Endelige installasjonstrinn.
QR code for this page

Var dette til hjelp?