990–5914A–023

Monter batteribryterskapet på veggen

FORSIKTIG
Risiko for personskade eller skade på utstyret
  • Monter batteribryterskapet på en vegg eller et stativ som har en sterk struktur og kan bære enhetens vekt.
  • Bruk egnet monteringsutstyr (ikke inkludert) for å montere batteribryterskapet på veggen.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre personskade eller skade på utstyret.
MERK: Fire M10 x 30 torx-skruer og mutre som brukes for å montere batteribryterskapet på et batteristativ, følger med.

20–80 kW batteribryterskap

100–200 kW batteribryterskap

  1. Mål og marker de fire monteringshullene på veggen.
  2. Bor hull på hvert av de fire markeringsstedene.
  3. Løsne de tre skruene og åpne den indre døren.

    Batteribryterskapet vist forfra

  4. Innrett batteribryterskapet etter de fire hullene på veggen og monter batteribryterskapet på veggen.
QR code for this page

Var dette til hjelp?