990–5914A–023

Klargjør batteribryterskapet for kablene

FARE
Fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
Du må ikke bore eller skjære hull til kabler eller installasjonsrør med pakningsplatene installert, eller bore eller skjære hull i nærheten av UPS-systemet.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
  • For nedre kabelinnføring: Løsne boltene fra den nedre pakningsplaten og fjern platen.
  • For øvre kabelinnføring – kun tilgjengelig for 20–80 kW batteribryterskap: Løsne boltene fra den øvre pakningsplaten og fjern platen.

  20–80 kW batteribryterskap vist forfra og nedenfra

  100–200 kW batteribryterskap vist forfra og nedenfra

  20–80 kW batteribryterskap vist forfra og ovenfra

   
 1. Bor eller skjær ut hull for kabler eller installasjonsrør i pakningsplaten(e).
 2. Installer installasjonsrørene (hvis aktuelt) og monter pakningsplaten(e) igjen.
  FARE
  fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
  Pass på at det ikke finnes skarpe kanter som kan skade kablene.
  Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.

  20–80 kW batteribryterskap vist forfra og nedenfra

  100–200 kW batteribryterskap vist forfra og nedenfra

  20–80 kW batteribryterskap vist forfra og ovenfra

   
QR code for this page

Var dette til hjelp?