990–5914A–023

Anbefalte kabelstørrelser

FARE
fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
All ledningstrekking må stemme overens med alle gjeldende nasjonale og/eller elektriske forskrifter.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
MERK: Overstrømsvern skal leveres av andre.

Kabelstørrelsene i denne veiledningen er basert på tabell B.52.5 i IEC 60364-5-52, med følgende påstander:

  • 90 °C-ledere

  • En omgivelsestemperatur på 30 °C

  • Bruk av kopper- eller aluminiumsledere

  • Installasjonsmetode C

Hvis omgivelsestemperaturen er høyere enn 30 °C, velges større ledere i henhold til korrigerende faktorer i IEC.

Kopper 20–60kW 80kW 100–150kW 200kW
Batteri ± (mm2) 50 70 2 x 70 2 x 120
Batteri-PE (mm2) 25 35 70 120
Aluminium 20–60kW 80kW 100–150kW 200kW
Batteri ± (mm2) 70 Ikke relevant 2 x 120 Ikke relevant
Batteri-PE (mm2) 35 Ikke relevant 120 Ikke relevant
QR code for this page

Var dette til hjelp?