990-5914B-023

Kople til strømkabler

FARE
fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
Utfør en fullstendig avstengning av UPS-systemet før du kopler batterikablene til batteribryterskapet.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
FARE
Fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
I TT- og TN-systemer må hvert frittstående kabinett i systemet være tilkoplet den beskyttende jordingsterminalen på fordelingstavlen som forsyner systemet.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
ADVARSEL
Fare for lysbue
Kople til strømkablene ved hjelp av de medfølgende M10-boltene og mutrene.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre død eller alvorlig skade, eller skade på utstyret.
 1. Låsing/merking (LOTO) av batteribryteren.
 2. Før PE-kablene fra UPS-kabinettet gjennom toppen eller bunnen av batteribryterskapet og kople til.

  Kabler fra UPS-kabinettet ført gjennom toppen av 20–80 kW-batteribryterskapet

  Kabler fra UPS-kabinettet ført gjennom bunnen av 20–80 kW-batteribryterskapet

  Kabler fra UPS-kabinettet ført gjennom bunnen av 100–200 kW-batteribryterskapet

 3. Før DC-kablene fra UPS-kabinettet gjennom toppen eller bunnen av batteribryterskapet og kople til.
  FARE
  Fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
  Installer det indre dekselet øverst i batteribryterskapet igjen før du fortsetter med installasjonen.
  Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
 4. Før batterikablene fra batteribanken gjennom bunnen av batteribryterskapet og kople til.
  FARE
  fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
  • Installer det indre dekselet nederst i batteribryterskapet igjen før du fortsetter med installasjonen.
  • Kontroller at du bruker riktig polaritet.
  Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
 5. Fest kablene til kabelavlasterne på venstre side, på toppen og på bunnen av batteribryterskapet.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?