990-5914B-023

Installasjonsprosedyre

FARE
fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
Plasser batteribryterskapet så nært batteribanken som mulig for å begrense lengden på den ubeskyttede batterikabelen. Avstanden mellom batteribanken og UPSen må ikke være mer enn 200 m. Ta kontakt med Schneider Electric for installasjoner med lengre avstand.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
MERK: Installasjon av batteritemperatursensor er ikke beskrevet i denne veiledningen. Se installasjonsveiledningen for UPSen for mer informasjon.
  1. Monter batteribryterskapet på veggen.
  2. Klargjøre batteribryterskapet for kabler.
  3. Kople til signalkabler.
  4. Kople til strømkabler.
  5. Fest oversatte sikkerhetsetiketter på produktet.
  6. Endelige installasjonstrinn.
For mer om flytting eller avvikling av batteribryterskap etter at installasjonen er fullført, se Avvikle eller flytte batteribryterskapet til et nytt sted.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?