990-5914B-023

Monter batteribryterskapet på veggen

FORSIKTIG
Risiko for personskade eller skade på utstyret
  • Monter batteribryterskapet på en vegg eller et rack som har en solid struktur og tåler enhetens vekt.
  • Bruk egnet monteringsutstyr (ikke inkludert) for å montere batteribryterskapet på veggen.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre personskade eller skade på utstyret.
MERK: Fire M10 x 30 torx-skruer og mutre som brukes for å montere batteribryterskapet på et rack, følger med.

20–80 kW batteribryterskap

100–200 kW batteribryterskap

  1. Mål og marker de fire monteringshullene på veggen.
  2. Bor hull på hvert av de fire markeringsstedene.
  3. Løsne de tre skruene og åpne den indre døren.
  4. Monter batteribryterskapet på veggen
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?