990-5914B-023

Klargjøre batteribryterskapet for kabler

FARE
Fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
Du må ikke bore eller skjære hull til kabler eller installasjonsrør med pakningsplatene installert, eller bore eller skjære hull i nærheten av UPSen.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
 1. Fjern pakningsplatene:
  • For nedre kabelinnføring: Fjern den nedre pakningsplaten.
  • For øvre kabelinnføring – kun tilgjengelig for 20–80 kW batteribryterskap : Fjern den øvre pakningsplaten.

  20–80 kW batteribryterskap – øvre kabelinnføring

  20–80 kW batteribryterskap – nedre kabelinnføring

  100–200 kW batteribryterskap – nedre kabelinnføring

   
 2. Bor eller skjær ut hull for kabler eller installasjonsrør i pakningsplaten(e).
 3. Installer installasjonsrørene (hvis aktuelt) og monter pakningsplaten(e) igjen.
  FARE
  fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
  Pass på at det ikke finnes skarpe kanter som kan skade kablene.
  Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.

  20–80 kW batteribryterskap – øvre kabelinnføring

  20–80 kW batteribryterskap – nedre kabelinnføring

  100–200 kW batteribryterskap – nedre kabelinnføring

   
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?