990–5914A–025

Dodaj do produktu przetłumaczone etykiety bezpieczeństwa

Etykiety bezpieczeństwa na produkcie są w języku angielskim i francuskim. Arkusze przetłumaczonych zastępczych etykiet bezpieczeństwa są dostarczane wraz z produktem.
  1. Znajdź numer części 885-XXXX na każdej etykiecie bezpieczeństwa na produkcie.
  2. Znajdź pasujący arkusz zastępczych etykiet bezpieczeństwa dostarczonych z produktem – sprawdź, czy numery części 885-XXXX się zgadzają.
  3. Dodaj zastępcze etykiety bezpieczeństwa w pożądanym języku do produktu, zakrywając istniejące etykiety w języku francuskim.
QR code for this page

czy było to pomocne?